Przetargi

  • DSZ/4/LSRG/2023 Zakup wraz z dostawą odzieży, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników LSR-G

  • U/20/ZRP/2023 „Wybór Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Budowa multimodalnego węzła przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową w Porcie Lotniczym "Katowice"

  • U/48/ZRP/2023 Wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn. Budowa multimodalnego węzła przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową w Porcie Lotniczym Katowice

Brak wpisów.

Brak wpisów.

Reklama