Przetargi

  • Wybór dostawcy wraz z wdrożeniem systemu HR służącego do kompleksowej obsługi kadrowo - płacowej w GTL S.A.

Brak wpisów.

  • Wybór Wykonawcy prac projektowych oraz robót budowalnych dla realizacji inwestycji pn.: „Budowa centralnej wartowni Służby Ochrony Lotniska (strefa CARGO/CITY) na terenie MPL KATOWICE w Pyrzowicach”

  • Wybór Wykonawcy prac projektowych oraz robót budowalnych dla realizacji inwestycji pn.:Budowa centralnej wartowni Służby Ochrony Lotniska (strefa CARGO/CITY) oraz budowa stacji transformatorowej ST8B wraz z inwestycją zmiany zasilania RSO POMIAR na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego KATOWICE w Pyrzowicach

  • Zakup specjalistycznego (lotniskowego) samochodu ratowniczo-gaśniczego 6 x 6 wraz z wyposażeniem

  • U/59/LSR-G/2019 Zakup specjalistycznego (lotniskowego) samochodu ratowniczo-gaśniczego 6 x 6 wraz z wyposażeniem

  • U/16/PB/2020 Zakup wraz z dostawą urządzeń rentgenowskich

  • Podpisania umowy marketingowo - promocyjnej z Biurem Podróży TUI Poland Sp. z o.o. w roku 2021 .

  • Podpisanie umowy marketingowo - promocyjnej z Biurem Podróży Nowa Itaka Sp. z o.o. w roku 2021

Reklama