Przetargi

 • Zakup wraz z dostawą tuszy i tonerów na potrzeby GTL S.A.

 • Zakup wraz z dostawą środków czystości dla pracowników służb operacyjno-technicznych

 • DSZ/4/LSRG/2023 Zakup wraz z dostawą odzieży, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników LSR-G

 • DSZ/19/DIF/2023, Zakup wraz z dostawą środków czystości na potrzeby GTL S.A.

 • U/20/ZRP/2023 „Wybór Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Budowa multimodalnego węzła przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową w Porcie Lotniczym "Katowice"

 • Przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego GTL SA za rok obrotowy 2023 i 2024 oraz przeprowadzenie badania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej GTL SA za rok obrotowy 2023 i 2024

 • U/52/DE/2023 Wybór sprzedawcy energii elektrycznej do obiektów Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Pyrzowicach

 • Zakup wraz z dostawą artykułów biurowych na potrzeby GTL S.A.

 • R/8/DIN/2023 „Wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania Budowa parkingu w sąsiedztwie centralnej wartowni SOL – Etap I”

 • U/18/DIN/2023 Wybór Wykonawcy dostawy instalacji elementów systemu BHS oraz robót budowlanych dla zadania pn.: „Rozbudowa bagażowni w Terminalu A – dostosowanie systemu BHS”

 • EZ/30/DIN/2023 Przebudowa parkingu polegająca na zmianie nawierzchni szczelnych na tereny zieleni, budowa wiat nad przejściami dla pieszych oraz budowa elementów konstrukcyjnych zielonej ściany przed terminalem C

 • U/27/DEL/2023 Wybór dostawcy (sprzedawcy) paliwa gazowego do obiektów Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Pyrzowicach przy ul. Wolności 90

Brak wpisów.

Reklama