Przetargi

 • U/16/PB/2020 Zakup wraz z dostawą urządzeń rentgenowskich

 • Wybór sprzedawcy energii elektrycznej do obiektów Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Pyrzowicach

 • WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA PŁYT POSTOJOWYCH SAMOLOTÓW NA TERENIE MPL KATOWICE W PYRZOWICACH. ETAP 1 – ROZBUDOWA PŁYTY POSTOJOWEJ PPS 1 W KIERUNKU WSCHODNIM

 • D/43/DPN/2019 Dzierżawa bazy paliw, która zostanie zlokalizowana na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach.

 • R/35/DIN/2019 Wybór wykonawcy prac projektowych wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Baza utrzymania lotniska (KOL) na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach

 • U/59/LSR-G/2019 Zakup specjalistycznego (lotniskowego) samochodu ratowniczo-gaśniczego 6 x 6 wraz z wyposażeniem

 • Wybór Wykonawcy prac projektowych oraz robót budowalnych dla realizacji inwestycji pn.: „Budowa centralnej wartowni Służby Ochrony Lotniska (strefa CARGO/CITY) na terenie MPL KATOWICE w Pyrzowicach”

 • Podpisanie umowy promocyjno – reklamowej z linią lotniczą Wizz Air na rok 2019

 • „WYBÓR WYKONAWCY PRZEBUDOWY TERMINALU B W MIĘDZYNARODOWYM PORCIE LOTNICZYM KATOWICE W PYRZOWICACH”

 • Wybór Wykonawcy prac projektowych oraz robót budowalnych dla realizacji inwestycji pn.:Budowa centralnej wartowni Służby Ochrony Lotniska (strefa CARGO/CITY) oraz budowa stacji transformatorowej ST8B wraz z inwestycją zmiany zasilania RSO POMIAR na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego KATOWICE w Pyrzowicach

 • Zakup specjalistycznego (lotniskowego) samochodu ratowniczo-gaśniczego 6 x 6 wraz z wyposażeniem

 • Podpisanie umowy marketingowej z Biurem Podróży ITAKA w roku 2019

 • Wybór wykonawcy usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi oraz nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn. Budowa centralnej wartowni Służby Ochrony Lotniska (strefa CARGO/CITY) oraz budowa stacji transformatorowej ST8B wraz z inwestycją zmiany zasilania RSO POMIAR na terenie MPL KATOWICE w Pyrzowicach

 • Wybór Wykonawcy wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę nowego hangaru technicznego dlaobsługi samolotu kodu C.

 • Wybór dostawcy systemu HR służącego do kompleksowej obsługi kadrowo-płacowej w GTL S.A.

Reklama