Przetargi

  • DSZ/4/LSRG/2023 Zakup wraz z dostawą odzieży, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników LSR-G

  • Zakup dwóch samochodów elektrycznych o dopuszczalnej masie całkowitej do 5000kg, przeznaczonych do przewozu osób oraz jednej osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

  • DSZ/5/DIF/2024 Zakup wraz z dostawą środków czystości dla pracowników służb operacyjno - technicznych

  • U/2/DIN/2024 Wybór Wykonawcy prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla realizacji projektu pn.: „Port Lotniczy Katowice – budowa jednostki ratowniczo gaśniczej na wypadek katastrofy lub pożaru”

  • Podpisanie umowy marketingowo - promocyjnej z Biurem Podróży Nowa Itaka Sp. z o.o. na rok 2024

  • Podpisanie umowy marketingowo - promocyjnej z Biurem Podróży Rainbow S.A. na rok 2024

  • Podpisanie umowy marketingowo - promocyjnej z Biurem Podróży TUI Poland Sp. z o.o. na rok 2024

  • U/20/ZRP/2023 „Wybór Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Budowa multimodalnego węzła przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową w Porcie Lotniczym "Katowice"

  • U/48/ZRP/2023 Wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn. Budowa multimodalnego węzła przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową w Porcie Lotniczym Katowice

  • EZ/30/DIN/2023 Przebudowa parkingu polegająca na zmianie nawierzchni szczelnych na tereny zieleni, budowa wiat nad przejściami dla pieszych oraz budowa elementów konstrukcyjnych zielonej ściany przed terminalem C

Reklama