Przetargi

  • Zakup wraz z dostawą artykułów biurowych na potrzeby GTL S.A.

  • „Zakup wraz z dostawą środków czystości na potrzeby GTL S.A”

  • Zakup wraz z dostawą tuszy i tonerów na potrzeby GTL S.A.

  • Podpisanie umowy marketingowo - promocyjnej z Biurem Podróży Nowa Itaka Sp. z o.o. w roku 2022

  • Podpisanie umowy marketingowo - promocyjnej z Biurem Podróży TUI Poland Sp. z o.o. w roku 2022

  • U/15/PB/2022 Wybór Wykonawcy realizacji usługi kontroli bezpieczeństwa osób i bagażu w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach

  • Dostarczenie i montaż zestawu pomiarowego parametrów meteorologicznych dla projektu LIFE Archiclima nr LIFE20 CCA/PL/001573, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  • U/10/SDO/2022 Wybór wykonawcy, który będzie świadczył kompleksowe usługi w zakresie gospodarki odpadami na obiektach należących do Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.

  • Zakup wraz z dostawą środków czystości dla pracowników służb operacyjno-technicznych

  • Wybór sprzedawcy energii elektrycznej do obiektów Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Pyrzowicach

Brak wpisów.

Reklama