Przetargi

  • WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA PŁYT POSTOJOWYCH SAMOLOTÓW NA TERENIE MPL KATOWICE W PYRZOWICACH. ETAP 1 – ROZBUDOWA PŁYTY POSTOJOWEJ PPS 1 W KIERUNKU WSCHODNIM

  • D/43/DPN/2019 Dzierżawa bazy paliw, która zostanie zlokalizowana na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach.

  • Zakup specjalistycznego (lotniskowego) samochodu ratowniczo-gaśniczego 6 x 6 wraz z wyposażeniem

  • Wybór Wykonawcy prac projektowych oraz robót budowalnych dla realizacji inwestycji pn.: „Budowa centralnej wartowni Służby Ochrony Lotniska (strefa CARGO/CITY) na terenie MPL KATOWICE w Pyrzowicach”

  • Podpisanie umowy promocyjno – reklamowej z linią lotniczą Wizz Air na rok 2019

  • „WYBÓR WYKONAWCY PRZEBUDOWY TERMINALU B W MIĘDZYNARODOWYM PORCIE LOTNICZYM KATOWICE W PYRZOWICACH”

  • Wybór Wykonawcy prac projektowych oraz robót budowalnych dla realizacji inwestycji pn.:Budowa centralnej wartowni Służby Ochrony Lotniska (strefa CARGO/CITY) oraz budowa stacji transformatorowej ST8B wraz z inwestycją zmiany zasilania RSO POMIAR na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego KATOWICE w Pyrzowicach

  • Zakup specjalistycznego (lotniskowego) samochodu ratowniczo-gaśniczego 6 x 6 wraz z wyposażeniem

  • Podpisanie umowy marketingowej z Biurem Podróży ITAKA w roku 2019

  • Wybór wykonawcy usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi oraz nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn. Budowa centralnej wartowni Służby Ochrony Lotniska (strefa CARGO/CITY) oraz budowa stacji transformatorowej ST8B wraz z inwestycją zmiany zasilania RSO POMIAR na terenie MPL KATOWICE w Pyrzowicach