Przetargi

  • „Podpisania umowy o świadczenie usług marketingowych z linią lotniczą Ryanair DAC na rok 2020-2024”

  • U/31/DE/2020 Wybór sprzedawcy energii elektrycznej do obiektów Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Pyrzowicach

  • U/59/LSR-G/2019 Zakup specjalistycznego (lotniskowego) samochodu ratowniczo-gaśniczego 6 x 6 wraz z wyposażeniem

  • Wybór Wykonawcy prac projektowych oraz robót budowalnych dla realizacji inwestycji pn.: „Budowa centralnej wartowni Służby Ochrony Lotniska (strefa CARGO/CITY) na terenie MPL KATOWICE w Pyrzowicach”

  • Wybór Wykonawcy prac projektowych oraz robót budowalnych dla realizacji inwestycji pn.:Budowa centralnej wartowni Służby Ochrony Lotniska (strefa CARGO/CITY) oraz budowa stacji transformatorowej ST8B wraz z inwestycją zmiany zasilania RSO POMIAR na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego KATOWICE w Pyrzowicach

  • Zakup specjalistycznego (lotniskowego) samochodu ratowniczo-gaśniczego 6 x 6 wraz z wyposażeniem

  • Wybór wykonawcy usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi oraz nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn. Budowa centralnej wartowni Służby Ochrony Lotniska (strefa CARGO/CITY) oraz budowa stacji transformatorowej ST8B wraz z inwestycją zmiany zasilania RSO POMIAR na terenie MPL KATOWICE w Pyrzowicach

  • U/16/PB/2020 Zakup wraz z dostawą urządzeń rentgenowskich

Reklama