Przetargi

 • „Zakup wraz z dostawą środków czystości na potrzeby GTL S.A”

 • Zakup wraz z dostawą tuszy i tonerów na potrzeby GTL S.A.

 • Zakup wraz z dostawą środków czystości dla pracowników służb operacyjno-technicznych

 • U/45/DE/2022 Wybór sprzedawcy energii elektrycznej do obiektów Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.

 • Zakup wraz z dostawą pojazdu ratowniczo-gaśniczego

 • U/1/DTO/2023 Zakup samojezdnego pojazdu do usuwania gumy i farby z nawierzchni lotniskowych

 • R/7/DIN/2023 Wybór wykonawcy usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych dla zadania: Budowa parkingu w sąsiedztwie centralnej wartowni SOL – Etap I

 • EZ/2/DIN/2023 Przebudowa parkingu polegająca na zmianie nawierzchni szczelnych na tereny zieleni, budowa wiat nad przejściami dla pieszych oraz budowa elementów konstrukcyjnych zielonej ściany przed terminalem C

 • U/5/DEL/2023 Wybór dostawcy (sprzedawcy) paliwa gazowego do obiektów Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Pyrzowicach przy ul. Wolności 90

 • DSZ/4/LSRG/2023 Zakup wraz z dostawą odzieży, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników LSR-G

 • R/8/DIN/2023 „Wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania Budowa parkingu w sąsiedztwie centralnej wartowni SOL – Etap I”

 • EZ/6/ZRP/2023 „Wybór projektanta opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa bocznicy kolejowej wraz z kolejowym frontem rozładunkowym, łączącej Katowice Airport z linią kolejową nr 182”

 • Zakup wraz z dostawą artykułów biurowych na potrzeby GTL S.A.

 • U/24/DTO/2022 Zakup płynnych i stałych środków do odladzania (na bazie mrówczanu potasu i mrówczanu sodu) na sezon zimowy 2022/2023 oraz 2023/2024.

Brak wpisów.

Reklama