DSZ/5/DIF/2024 Zakup wraz z dostawą środków czystości dla pracowników służb operacyjno - technicznych

Numer sprawy: DSZ/5/DIF/2024

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem Regulaminu Wyłaniania Wykonawców w GTL S.A.

Data wszczęcia: 30.04.2024

Uwaga!!!

Pod poniższym linkiem znajduje się bezpośredni dostęp do niniejszego postępowania na platformie elektronicznej JOSEPHINE, która służy do złożenia wniosków o dopuszczenie do DSZ, ofert cząstkowych, oświadczeń, dokumentów oraz komunikacji elektronicznej. https://josephine.proebiz.com/pl/tender/49214/summary

 

Reklama