Polityka prywatności

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z naszego serwisu internetowego - www.katowice-airport.com.

I. Gromadzenie informacji i sposób ich wykorzystania

 1. Administratorem danych danych jest zarządzający Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice – GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO LOTNICZE SA Oddział w Pyrzowicach, 42-625 Ożarowice ul. Wolności 90 wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS:0000023650 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS, NIP 634-012-80-15, REGON 270504889 o kapitale zakładowym 137 099 300 zł, (dalej: Administrator Danych).
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:
  • zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”)
  • dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  • dane zbierane za pośrednictwem usługi Google Analytics
  • dane pobierane z logów serwera.
 3. Wszystkie pozyskane dane przetwarzane są zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika serwisu internetowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie i jest całkowicie dobrowolne.
 5. Osoba, której dotyczą zbierane dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W celu skorzystania z niniejszego uprawnienia należy skontaktować się z Administratorem danych.

II. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis internetowy korzysta z plików cookies.
 2. Nasza strona internetowa może zbierać ogólne informacje, w tym adres protokołu internetowego i typ przeglądarki urządzenia używanego do uzyskania dostępu. Żadna z tych informacji nie jest używana do identyfikacji pojedynczego użytkownika. Używamy go do monitorowania i ulepszania usług IT.
 3. Możemy używać również plików „cookies” (małe pliki używane do zarządzania sesjami przeglądania Internetu), które mogą nam pokazać, czy Twoje urządzenie internetowe odwiedziło wcześniej naszą witrynę. Wiele przeglądarek internetowych pozwala kontrolować sposób korzystania z plików „cookies”. Jeśli pliki „cookies” są wyłączone, może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji naszej witryny. Pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”) to niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych.
 4. Dzięki plikom „cookies” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika internetu.
 5. Użytkownik ma możliwość samodzielnego zarządzania plikami „cookies” poprzez:
  • zaakceptowanie obsługi „cookies”, co pozwoli na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe
  • zarządzania plikami „cookies” na poziomie pojedynczych, wybranych przez siebie witryn
  • określenia ustawień dla różnych typów plików „cookies”, na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych itp.
  • blokowania lub usuwania plików „cookies”.

III. Dane w formularzach

 1. Serwis internetowy zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane zawarte w formularzach rezerwacyjnych i kontaktowych.
 2. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że za zgodą Użytkownika.
 3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.

IV. Informacje zbierane biernie

 1. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, Administrator Danych przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera zawierającego serwis WWW. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:
  • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
  • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa
  • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji
  • czas nadejścia zapytania
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku, gdy przejście do strony stąpiło przez odnośnik
  • informacje o przeglądarce użytkownika.
 2. Dane określone w pkt 1 nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi naszą stronę z zastrzeżeniem formularzy rezerwacyjnych i kontaktowych Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizowane są pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp. Cel ten realizujemy poprzez usługę Google Analytics.
 3. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Administratora Danych.

V. Prawa i informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia. Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych GTL SA. Każdy Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu korzystania z usług dostępnych w serwisie internetowym , może się zwrócić bezpośrednio do GTL SA z prośbą o umożliwienie dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, a także skorzystania z możliwości przenoszenia danych. W celu skorzystania z możliwości realizacji uprawnień dotyczących przetwarzania danych osobowych każda osoba, której dane przetwarzane są w ramach świadczenia usług poprzez serwis internetowy, może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail rodo@gtl.com.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO LOTNICZE SA Oddział w Pyrzowicach, 42-625 Ożarowice ul. Wolności 90, z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”. Użytkownik ma również możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 2. Ochrona przetwarzanych danych osobowych. Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. GTL SA wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności Użytkowników. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek serwisu internetowego dane osobowe Użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych w zgodnie z art. 29 RODO.
 3. Udostępnianie danych osobowych. GTL SA nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim. Dane, jakie GTL SA może ujawnić współpracującym z nim podmiotom, mają charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych Użytkowników. Ze względów technicznych GTL SA może powierzyć przetwarzanie, w myśl art. 28 RODO, innemu podmiotowi w drodze umowy lub innego instrumentu prawnego bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania. Dane przekazywane są wyłącznie trzem grupom podmiotów:
  • osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom, współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki
  • podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych
  • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania.
 4. Przetwarzanie innych danych Użytkowników portalu. Na portalu zbieramy także informacje zawarte logach systemowych (np. adres IP). Są one wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją naszymi serwerami. Adresy IP są również wykorzystywane do zbierania ogólnych statystycznych informacji demograficznych dotyczących odwiedzających serwis internetowy.
 5. Ochrona transmisji. Dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

VI. Zmiany polityki prywatności

 1. Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności w każdym czasie.
  Wszelkie zmiany w zakresie polityki prywatności i wykorzystywania plików „cookies” przez Administratora Danych będą udostępniane na niniejszej stronie internetowej.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w serwisie internetowym.
Reklama