EZ/30/DIN/2023 Przebudowa parkingu polegająca na zmianie nawierzchni szczelnych na tereny zieleni, budowa wiat nad przejściami dla pieszych oraz budowa elementów konstrukcyjnych zielonej ściany przed terminalem C

Numer sprawy: EZ/30/DIN/2022

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem Regulaminu Wyłaniania Wykonawców w GTL S.A.

Wadium: nie jest wymagane

Data wszczęcia: 19.06.2023

Termin składania ofert: 13.07.2023 10:00

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści Zaproszenia oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem:

https://www.katowice-airport.com/pl/biznes/przetargi/196 - zawierająca odesłanie do Platformy przetargowej na której należy złożyć ofertę:

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/41784/summary

 

Termin otwarcia ofert: 13.07.2023 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu:

Reklama