Inspektor ochrony danych GTL SA

Na postawie art. 8 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000) Zarząd Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA wyznaczył Inspektora ochrony danych GTL SA – Andrzeja Rozwadowskiego.

Kontakt:
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA
42-625 Ożarowice
ul. Wolności 90
rodo@gtl.com.pl

Reklama