FAQ

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania

 • Katowice Airport zapobiega rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa poprzez ścisłe stosowanie się do zaleceń Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, Urzędu Lotnictwa Cywilnego  oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zarządzający lotniskiem na bieżąco współpracuje ze służbami państwowymi, przewoźnikami lotniczymi, agentami handlingowymi oraz pozostałymi lotniskami w Polsce.

 • Zgodnie z nowym reżimem sanitarnym, każdy pasażer przed przybyciem na lotnisko ma obowiązek wypełnić kwestionariusz ogólnej deklaracji zdrowia zgodnie z instrukcjami linii lotniczej organizującej połączenie. Jeśli istnieje taka możliwość, zaleca się pasażerom samodzielną odprawę oraz posiadanie karty pokładowej w wersji elektronicznej (np. na telefonie). Zachęcamy jednocześnie do sumiennego zapoznania i dostosowania się do wytycznych wynikających z niniejszego FAQ.

 • Kwestionariusz ogólnej deklaracji zdrowia jest dokumentem, który służy do oceny stanu zdrowia pasażera przed samym wejściem na terminal. Pozwala na oszacowanie, czy stan zdrowia pasażera uległ pogorszeniu od momentu jego wypełnienia. Kwestionariusz ogólnej deklaracji zdrowia trzeba uzupełnić zgodnie z instrukcją przewoźnika obsługującego połączenie.

 • Noszenie maseczki ochronnej/przyłbicy jest obowiązkowe od momentu wejścia na teren lotniska do czasu jego opuszczenia. Zaleca się również noszenie jednorazowych rękawiczek ochronnych. Obowiązek noszenia maseczki ochronnej nie obowiązuje w następujących przypadkach:

  1. Pasażer nie skończył 4 roku życia.

  2. Pasażer ma problem z oddychaniem.

  3. Pasażer nie może założyć lub zdjąć maseczki z powodów zdrowotnych.

 • Na terenie terminali znajdują się specjalne automaty, w których można zakupić zarówno maseczkę ochronną, jak i jednorazowe rękawiczki i płyn do dezynfekcji.

 • Nie. Zgodnie z nowym reżimem sanitarnym, noszenie maseczki ochronnej w trakcie lotu jest obowiązkowe.

 • Wewnątrz terminali pasażerskich i w autobusach płytowych pasażerowie mają obowiązek zachowania dystansu fizycznego wynoszącego 1,5 metra od innych osób.

 • Wewnątrz terminali pasażerskich znajdują się pionowe oraz poziome ikonografiki, które przypominają o zachowaniu odpowiedniego dystansu.

 • Osoby, które nie podróżują (tj. nie mają wykupionego biletu na lot) mogą przebywać na terenie terminali. Wewnątrz terminali istnieje obowiązek noszenia maseczki zakrywającej nos i usta.

 • Kabina oceny zdrowia pasażerów jest specjalnym pomieszczeniem, na terenie którego przeprowadza się powtórne badanie temperatury w razie wystąpienia u podróżnego temperatury przekraczającej 38°C. Pomieszczenie to umożliwia również bezpieczną izolację osób z podejrzeniem COVID-19 w czasie oczekiwania na transport do zakładu opieki zdrowotnej.

 • Liczne stanowiska z płynem do dezynfekcji są zlokalizowane w dobrze widocznych miejscach na terenie wszystkich terminali.

 • Katowice Airport dba o zdrowie i bezpieczeństwo pasażerów i stara się czyścić/odkażać tereny terminali na bieżąco.

 • Tak. Zgodnie z nowym reżimem sanitarnym, wszystkie samoloty są dezynfekowane i czyszczone po zakończeniu kolejnych lotów.

 • Na parterze Terminalu pasażerskiego A znajduje się ambulatorium. Jest ono czynne 24/7. W razie jakichkolwiek problemów prosimy niezwłocznie poinformować o tym personel lotniska.

 • Jeśli jest to możliwe, prosimy o poinformowaniu służb Katowice Airport o takim przypadku.

 • O własne zdrowie oraz bezpieczeństwo można zadbać poprzez regularne dezynfekowanie rąk (stanowiska do dezynfekcji są dostępne na terenie każdego terminalu), ograniczenie bezpośredniego kontaktu z innymi osobami, noszenie maseczki ochronnej oraz stosowanie się do zaleceń wynikających z niniejszego FAQ.

 • Tak. Punkty gastronomiczne są czynne, ale posiłki, napoje itd. można kupić tylko na wynos.

 • Zgodnie z nowym reżimem sanitarnym, wszystkie miejsca do wspólnego użytku, które nie mają kluczowego znaczenia dla funkcjonowania lotniska, pozostaną nieczynne.

 • Celem prewencji rozprzestrzeniania się pandemii, podanie informacji kontaktowych na karcie lokalizacyjnej pasażera pozwoli na kontakt w przypadku wykrycia koronawirusa wsród pasażerów tego samego lotu. Po zakończeniu lotu wypełniony dokument zostanie zabrany przez personel pokładowy, który przekaże go służbom lotniskowym, po czym zostanie wysłany do najbliższej stacji sanitarno – epidemiologicznej. Pasażer, który nie przekaże/nie uzupełni karty lokalizacyjnej na pokładzie statku powietrznego, może to również wykonać przy dedykowanym stanowisku w terminalu przylotowym (terminal C).

 • W przypadku zakończenia podróży i odebrania bagażu, zalecane jest jak najszybsze opuszczenie terenu lotniska.

 • Tak. Aktualnie pasażerowie po przylocie do Polski mają obowiązek odbycia 10-dniowej kwarantanny. Z niniejszego obowiązku zwolnione są osoby, które m.in.

  1. [W przypadku pasażerów przylatujących z krajów strefy Schengen] Posiadają negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku koronawirusa wykonany, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu.
  2. Przyjęły dwie dawki szczepionki przeciw COVID-19 i posiadają zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego. Uwaga: za osoby w pełni zaszczepione uważa się tych pasażerów, u których minęło minimum 14 dni od momentu przyjęcia ostatniej dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi.
  3. Są ozdrowieńcami, czyli osobami, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy były poddane izolacji, izolacji w warunkach domowych lub hospitalizacji z powodu zakażenia koronawirusem.
  4. [W przypadku pasażerów przylatujących z krajów Non-Schengen] Nie skończyli 12 roku życia i podróżują pod opieką osoby dorosłej, która posiada negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego w okresie 48 godzin, licząc od momentu otrzymania wyniku testu, lub jest w pełni zaszczepiona przeciwko COVID-19 i posiada zaświadczenie potwierdzające wykonanie zabiegu.

  Pełna lista przypadków, która zwalnia z obowiązku odbycia kwarantanny, jest dostępna na oficjalnej stronie straży granicznej.

 • Za parking P1 można zapłacić w automatach parkingowych zlokalizowanych przy wyjściach z terminali oraz na terenie parkingu. Za parking P2 można zapłacić bezpośrednio przy wyjeździe. Parking można również rezerwować na stronie internetowej lotniska. W automatach parkingowych można płacić zarówno gotówką jak i kartami płatniczymi.

 • Suchy prowiant lub ciasto może być przewożony w bagażu podręcznym. Wszelkie napoje podlegają limitowi objętości opakowania do 100 ml każdy, a przewożone w bagażu podręcznym rzeczy płynne muszą mieścić się w jednym, plastikowym, przezroczystymi i zamykanym woreczku o pojemności nieprzekraczającej 1 litra.

 • Można, ale ze względów bezpieczeństwa kosmetyki podlegają limitowi objętości opakowania do 100 ml każdy. Wszelkie kremy, żele, lakiery do włosów, dezodoranty itp. również uważane są za rzeczy płynne i podlegają limitowi objętości opakowania do 100ml każdy. Wszystkie przewożone w bagażu podręcznym, poddawane kontroli bezpieczeństwa rzeczy płynne muszą mieścić się w jednym, plastikowym, przezroczystym i zamykanym woreczku o pojemności nieprzekraczającej 1 litra.

 • Biura bagażu zaginionego agentów handlingowych LS Airport Services (+48 32 39 27 327), Ryanair (+48 32 39 27 486) oraz Welcome Airport Services (+48 32 39 27 428) znajdują się w Terminalu C w hali przylotów.

 • Wszelkie przedmioty zagubione w samolocie są przekazywane do biura bagażu zaginionego LS Airport Services (+48 32 39 27 327), Welcome (+48 32 39 27 428) oraz Ryanair (+48 32 39 27 486), w zależności jaką linią lotniczą pasażerowie podróżują.

 • Tak, można przewozić.

 • Tak, terminale są dostępne dla pasażerów całą dobę.

 • Na lotnisku można zakupić bilety linii lotniczej:

  • Wizz Air w biurze LS Airport Services w Terminalu A na parterze
  • Ryanair w biurze linii lotniczych Ryanair w Terminalu A na parterze
  • Polskich Linii Lotniczych LOT w biurze na I piętrze w Terminalu B

  W przypadku innych linii lotniczych należy kontaktować się bezpośrednio z przewoźnikiem.

 • Czas zamknięcia wejścia na pokład jest zależny od linii lotniczych. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem linii lotniczej, z którym Państwo podróżujecie. Sugerujemy stawienie się w odpowiedniej hali odlotów najpóźniej 45 min przed rozkładową godziną odlotu.

 • Odprawy biletowo-bagażowe (check-in) rozpoczynają się zazwyczaj dwie godziny przed planowaną godziną odlotu. Czas ten może ulec zmianie, dlatego prosimy o zapoznanie się z regulaminem danej linii lotniczej.

 • Tanie linie lotnicze operujące z naszego lotniska (Wizz Air, Ryanair) nie przewożą zwierząt.

 • Tak, można zamówić asystę już podczas rezerwacji biletu lub kontaktując się z obsługą PRM (dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej) pod nr tel.: +48 32 39 27 394.

 • Ze względów bezpieczeństwa pasażer może zabrać ze sobą w bagażu podręcznym poddawanym kontroli, płyny w opakowaniach o pojemności nieprzekraczającej 100 ml każdy. Wszystkie przewożone w bagażu podręcznym rzeczy płynne muszą mieścić się w jednym, plastikowym, przezroczystym i zamykanym woreczku o pojemności nieprzekraczającej 1 litra.

 • Nie, w bagażu rejestrowanym można umieścić opakowania z płynami bez limitu (np. 2 l napój). Przewożąc większe ilości alkoholu, należy pamiętać o przepisach celnych danego kraju.

 • Tak, poczta znajduje się w Terminalu A na parterze.

 • W ramach ulg dla rodzin wielodzietnych oferowane są zniżki na terenie lotniska:

  • 20% na parking P1, przy postoju powyżej 6 dni
  • 30% na parking P2, przy postoju powyżej 6 dni

  Zniżki udzielone w ramach KDR nie kumulują się z innymi rabatami, zniżkami i promocjami.
  Już teraz rodziny z przynajmniej trójką dzieci (wielodzietne) podróżujące na ponad 95 trasach dostępnych z Katowice Airport będą mogły korzystać z atrakcyjnych cen parkingów.

 • Zwrot podatku VAT można otrzymać w Terminalu A w punkcie Kantor Change, po uprzednim dokonaniu formalności w Urzędzie Celnym.

 • Pasażerowie z małymi dziećmi do dwóch lat mogą przejść do odprawy biletowo-bagażowej, kontroli bezpieczeństwa oraz do wyjścia samolotu w pierwszej kolejności.

 • Tak, należy podejść do odprawy biletowo-bagażowej, aby nadać wózkowi zawieszkę.

 • Linie lotnicze operujące z Katowice Airport przewożą bezpłatnie wózki oraz nosidełka. Niektóre tanie linie lotnicze pobierają opłaty za dodatkowy bagaż zabrany na potrzebę podróży dziecka, np. fotelik samochodowy. Dla szczegółowych informacji należy skontaktować się z daną linią lotniczą.

 • Tak, dla dzieci do dwóch lat można zabrać jedzenie i picie w ilości wystarczającej na czas podróży.

 • Limity celne zależą od kraju, do którego odbywa się podróż. Wyjeżdżając, należy zapoznać się z przepisami wwozowymi państwa, do którego podróżujemy. Szczegółowe informacje można uzyskać
  na stronie www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych.

 • Jeśli rejs odbywa się linią lotniczą, która zobowiązuje pasażerów do samodzielnej odprawy online, to pasażerowie, którzy nie wydrukowali lub zapomnieli zabrać karty pokładowej, będą musieli uiścić opłatę w kasie danej linii lotniczej za ponowną odprawę. Pozostałe linie lotnicze odprawią oraz wydrukują kartę pokładową pasażerowi bezpłatnie. Dodatkowo kartę pokładową można posiadać na urządzeniu mobilnym w aplikacji linii lotniczej.

 • Niestety na lotnisku nie ma przechowalni bagażu.

Reklama