Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Infrastruktury, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA zarządzające Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach, zostało uznane za operatora usługi kluczowej: Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy przez zarządzającego lotniskiem.

W związku z powyższym informujemy, że jako operator usługi kluczowej dokładamy wszelkich niezbędnych starań w celu zapewnienia ciągłości działania usługi kluczowej zgodnie z wymaganiami Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.