Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa w tym cyberbezpieczeństwa, wszystkim korzystającym z Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach.

W celu zapewnienia dostępu do informacji o zagrożeniach cyberbezpieczeństwa wszystkim korzystającym z usług Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach zapraszamy do zapoznania się z informacjami publikowanymi na stronach:

it-szkola.edu.pl
cert.pl
cert.pl/ouch
dyzurnet.pl
stojpomyslpolacz.pl

Jednocześnie zapewniamy, iż Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach dokłada wszelkich starań, aby zminimalizować ryzyko i wdrożyć adekwatne środki ochrony przed zagrożeniami cyberbezpieczeństwa.

Nasza branża musi stawić czoła ryzykom wynikającym z coraz większego polegania na łączności internetowej, wymianie danych w czasie rzeczywistym i automatycznych systemach kontroli. Z powyższych względów skoncentrowaliśmy się na zidentyfikowaniu kluczowych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa, przed którymi stoi Port Lotniczy w zakresie utrzymania ciągłości działania oraz zapobiegania cyberincydentom.

W szczególności zależy nam na zaszczepieniu wyczulonej postawy na pojawiające się zagrożenia podczas korzystania z systemów informacyjnych. Zarządzamy ryzykiem, aby zrozumieć zagrożenia, na które są narażeni użytkownicy i podjąć proaktywne kroki w celu zapobiegania zagrożeniom i reagowania na nie, tak aby zmniejszyć potencjalne ryzyko dla użytkownika.

Zachęcamy wszystkich do informowania o wszelkich niepokojących zdarzeniach, które Państwo zauważą korzystając z usług naszego Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, w szczególności poprzez zgłoszenie drogą mailową lub telefoniczną.

Reklama