WSTĘPNE KONSULTACJE RYNKOWE poprzedzające ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyboru generalnego projektanta dla opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa głównego terminala pasażerskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” planowanego do przeprowadzenia w trybie dialogu konkurencyjnego

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Uwaga!!!

Zgłoszenie do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych należy złożyć  w terminie do 22.07.2024r. za pośrednictwem platformy JOSEPHINE dostępnej pod adresem:

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/57505/summary

logując się do niniejszych konsultacji.

Reklama