Obszar ograniczonego użytkowania

Obszar ograniczonego użytkowania utworzono Uchwałą nr IV/53/12/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r. Powstał na podstawie przepisów Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2013 poz. 1232 z późniejszymi zmianami). Uchwała tworząca OOU wchodzi w życie po 14 dniach od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, co miało miejsce 01.09.2014 r. (DZ.URZ.WOJ.SLA 2014.4405). Treść Uchwały wraz z załącznikami dostępne sa na stronie:

dzienniki.slask.eu/WDU_S/2014/4405/akt.pdf

Załączniki do uchwały stanowią:

  • Mapa poglądowa z naniesionym obszarem ograniczonego użytkowania
  • Mapy ewidencyjne z naniesioną granicą obszaru
  • Zestawienie działek leżących w obszarze
Reklama