U/20/ZRP/2023 „Wybór Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Budowa multimodalnego węzła przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową w Porcie Lotniczym "Katowice"

Numer sprawy: U/20/ZRP/2023

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Wadium: 50 000,00 zł

Data wszczęcia: 19.05.2023

Termin składania ofert: 10.07.2023 10:00

Oferty należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE dostępnej pod adresem:

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/39418/summary

logując się do niniejszego postępowania

Termin otwarcia ofert: 10.07.2023 10:30

Otwarciw ofert nastąpi na komputerze Zamawiającego po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej składanych ofert.

Specyfikacja:

Bezpośredni dostęp do dokumentcji projektowej:

https://gtl365.sharepoint.com/:f:/s/DZamowien/EsbtBMI7FlNAnNqnjLvERPIBpX_Ob4wTHszxyO-8dAQnWg

 

 

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ):

Uwaga!!!

Pod ponższym linkiem znajduje się bezpośredni  dostęp do niniejszego postępowania na platformie elektronicznej JOSEPHINE, która służy do złożenia owiadczeń i dokumentów oraz komunikacji elektronicznej.

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/39418/summary

 

 

Reklama