Dokumenty do pobrania

Regulaminy

pdf Regulamin użytkowania Katowice Airport Pobierz

pdf Regulamin w sprawie bezpieczeństwa, ochrony i przepisów porządkowych na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach Pobierz

Taryfy opłat

pdf Taryfa opłat lotniskowych obowiązująca w MPL Katowice w Pyrzowicach od 31.12.2008 Pobierz

Opłata PRM
W związku z realizacją wytycznych Rozporządzenia (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 05.07.2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach została wprowadzona opłata PRM (Passengers with Reduced Mobility) w wysokości 0,31 zł netto za każdego pasażera zarówno w odlocie jak i przylocie.

pdf Tabela opłat za użytkowanie infrastruktury scentralizowanej obowiązująca w MPL Katowice w Pyrzowicach od 30.10.2017 Pobierz

Umowy

doc Wzór umowy z agentem handlingowym Pobierz

Przepustki

pdf Schemat postępowania w celu uzyskania czasowej karty identyfikacyjnej Pobierz

pdf Schemat postępowania w celu uzyskania przepustki samochodowej Pobierz

doc Zał. 1 - Wniosek o wydanie czasowej karty identyfikacyjnej portu lotniczego Pobierz

docx Zał. 1b - Wniosek o wydanie czasowej karty identyfikacyjnej portu lotniczego Pobierz

doc Zał. 2 - Potwierdzenie wykonywanej działalności na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice Pobierz

pdf Zał. 4 - Cennik Pobierz

docx Zał. 5 - Wniosek o wydanie przepustki samochodowej Pobierz

docx Zał. 13 - Wniosek osobowy o sprawdzenie istnienia negatywnych przesłanek Pobierz

Reklama