korfanty-www-top-tresc.jpg (215 KB)

Wojciech Korfanty (1873–1939)

Patron Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. Wybitny mąż stanu, jeden z sześciu ojców niepodległości Rzeczypospolitej, odrodzonej w 1918 roku. Syn ziemi śląskiej, polski działacz patriotyczny i polityk, przywódca zwycięskich zmagań o polskość Śląska. Przyczynił się do powrotu części Górnego Śląska do Macierzy. Polak, Ślązak i Europejczyk, człowiek wiary i czynu, obrońca wolności narodu i godności ludzkiej, pozostaje dla kolejnych pokoleń wzorem miłości Ojczyzny i wierności wartościom chrześcijańskim.

Reklama