DSZ/4/LSRG/2023 Zakup wraz z dostawą odzieży, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników LSR-G

Numer sprawy: DSZ/4/LSRG/2023

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem Regulaminu Wyłaniania Wykonawców w GTL S.A.

Data wszczęcia: 10.02.2023

Uwaga!!!

Pod poniższym linkiem znajduje się bezpośredni dostęp do niniejszego postępowania na platformie elektronicznej JOSEPHINE, która służy do złożenia wniosków o dopuszczenie do DSZ, ofert cząstkowych, oświadczeń, dokumentów oraz komunikacji elektronicznej. 

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/35865/summary

Reklama