Faq

Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy

 • Letiště Katowice Airport brání šíření koronaviru přísným dodržováním doporučení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, Úřadu pro civilní letectví a Hlavního hygienického inspektorátu. Správce letiště průběžně spolupracuje se státními službami, leteckými dopravci, koordinátory odbavení a dalšími letišti v Polsku.

 • V souladu s novým hygienickým režimem je každý cestující povinen vyplnit před příjezdem na letiště dotazník čestného prohlášení o zdravotním stavu v souladu s pokyny letecké společnosti, která provozuje let. Pokud je to možné, cestujícím se doporučuje, aby se odbavili sami a měli s sebou palubní lístek v elektronické verzi (např. v mobilu). Zároveň vás vyzýváme, abyste se podrobně seznámili s pokyny vyplývajícími z těchto FAQ a dodržovali je.

 • Dotazník čestného prohlášení o zdravotním stavu je dokument, který slouží k posouzení zdravotního stavu cestujícího těsně před vstupem do terminálu. Umožňuje odhadnout, zda se zdravotní stav cestujícího od jeho vyplnění nezhoršil. Dotazník čestného prohlášení o zdravotním stavu je nutné vyplnit v souladu s pokyny dopravce provozujícího linku.

 • Používání ochranné roušky/štítu je povinné od okamžiku vstupu do areálu letiště do doby jeho opuštění. Doporučuje se také používat jednorázové ochranné rukavice. Povinnost nosit ochrannou roušku neplatí v následujících případech:

  1. Cestující do 4 let.

  2. Cestující má problémy s dýcháním.

  3. Cestující si nemůže nasadit roušku ani ji sundat ze zdravotních důvodů.

 • V prostorách terminálů jsou umístěny speciální prodejní automaty, kde si můžete zakoupit ochrannou roušku, jednorázové rukavice a dezinfekční přípravky.

 • Ne. Podle nového hygienického režimu je nošení ochranné roušky během letu povinné.

 • V terminálech pro cestující a v letištních autobusech jsou cestující povinni dodržovat fyzický odstup 1,5 metru od ostatních lidí.

 • V terminálech pro cestující jsou umístěny svislé a vodorovné značky, které připomínají, že je třeba dodržovat odpovídající odstup.

 • Osoby, které necestují (tzn. nemají zakoupenou letenku) smí pobývat v terminálu. Před vstupem do budovy jim bude bezdotykově změřena tělesná teplota. V terminálech platí povinnost nosit roušku zakrývající nos a ústa.

 • Ano. Před vstupem do terminálů bude všem cestujícím změřena tělesná teplota. K měření teploty se používá termovizní systém.

 • V případě výskytu příznaků COVID-19 (tělesná teplota vyšší než 38°C, úporný kašel, potíže s dýcháním nebo jiné příznaky podobné chřipce) bude taková osoba odvedena do místnosti pro posouzení zdraví cestujících, kde bude poté podrobena dvojímu měření teploty s 15minutovou přestávkou. Pokud budou příznaky přetrvávat, personál takovému cestujícímu odmítne vstup do areálu letiště a předá jej zdravotnickému zařízení.

 • Místnost pro posouzení zdraví cestujících je speciální místnost, ve které se provádí opětovné měření teploty, pokud se u cestujícího objeví teplota vyšší než 38°C. Tato místnost také umožňuje bezpečnou izolaci osob s podezřením na COVID-19 během čekání na přepravu do zdravotnického zařízení.

 • Velký počet stojanů s dezinfekční tekutinou je umístěn na dobře viditelných místech v areálu všech terminálů.

 • Letiště Katowice Airport pečuje o zdraví a bezpečnost cestujících a snaží se čistit/dezinfikovat prostory terminálů průběžně.

 • Ano. Podle nového hygienického režimu jsou všechna letadla dezinfikována a čištěna po dokončení každého letu.

 • V přízemí Terminálu pro cestující A se nachází ošetřovna. Je otevřena 24/7. Pokud máte nějaké problémy, informujte o tom prosím ihned letištní personál.

 • Pokud je to možné, informujte prosím o tomto případě služby letiště Katowice Airport.

 • O vlastní zdraví a bezpečnost můžete pečovat pravidelnou dezinfekcí rukou (dezinfekční stojany se nacházejí v prostorách každého terminálu), omezením přímého kontaktu s ostatními lidmi, používáním ochranné roušky a dodržováním doporučení uvedených v těchto FAQ.

 • Ano. Stravovací zařízení jsou otevřená, ale jídlo, nápoje atd. lze zakoupit pouze s sebou.

 • Podle nového hygienického režimu jsou všechna místa pro společné použití, která nemají klíčový význam pro provoz letiště, zavřená.

 • Poskytnutí kontaktních informací na lokalizační kartě cestujícího v rámci prevence šíření pandemie koronaviru umožní kontakt v případě odhalení koronaviru mezi cestujícími stejného letu. Po přistání převezme vyplněný doklad palubní personál, který jej předá letištním službám, a pak bude odeslán na nejbližší hygienickou a epidemiologickou stanici. Cestující, který nepředá/nevyplní lokalizační kartu na palubě letadla, to může udělat také na vyhrazeném stanovišti v příletovém terminálu (terminál C).

 • Po dokončení letu a vyzvednutí zavazadel se doporučuje co nejrychlejší opuštění areálu letiště.

 • Ano. V současné době jsou cestující po příletu do Polska povinni absolvovat 10denní karanténu. Od této povinnosti jsou osvobozeny osoby, které mimo jiné

   

  1. Vlastní doklad potvrzující negativní výsledek diagnostického testu na přítomnost koronaviru provedeného před překročením státní hranice, který je platný po dobu 48 hodin od okamžiku získání výsledku tohoto testu.

  nebo

  1. Jsou očkovány proti COVID-19 a vlastní potvrzení o provedení preventivního očkování.

   

  Úplný seznam případů, které osvobozují od povinnosti absolvovat karanténu, je dostupný na oficiálních webových stránkách pohraniční stráže.

 • Za parkoviště P1 můžete zaplatit v parkovacích automatech umístěných u východů z terminálů a na parkovišti. Za parkoviště P2 můžete zaplatit přímo na výjezdu. Parkoviště si můžete také rezervovat na webových stránkách letiště. V parkovacích automatech můžete platit jak v hotovosti, tak i platebními kartami.

 • Suché potraviny nebo sladké pečivo můžete převážet v příručním zavazadle. Veškeré nápoje podléhají omezení objemu do 100 ml na jedno balení a tekuté věci převážené v příručním zavazadle musí být vloženy do jednoho igelitového, průhledného a uzavíratelného sáčku o objemu max. 1 litr.

 • Můžete, ale z bezpečnostních důvodů kosmetika podléhá omezení objemu do 100 ml na jedno balení. Veškeré krémy, gely, laky na vlasy, deodoranty atp. se také považují za tekuté věci a podléhají omezení objemu do 100 ml na jedno balení. Všechny tekuté věci převážené v příručním zavazadle podrobené bezpečnostní kontrole musí být vloženy do jednoho igelitového, průhledného a uzavíratelného sáčku o objemu max. 1 litr.

 • Kanceláře ztracených zavazadel handlingových agentů LS Airport Services (+48 32 39 27 327), Ryanair (+48 32 39 27 486) a Welcome Airport Services (+48 32 39 27 428) se nacházejí v Terminálu C v příletové hale.

 • Veškeré předměty ztracené v letadle se odevzdávají do kanceláře ztracených zavazadel LS Airport Services (+48 32 39 27 327), Welcome (+48 32 39 27 428) a Ryanair (+48 32 39 27 486), podle toho, jakou aerolinkou cestujete.

 • Ano, můžete převážet.

 • Ano, terminály jsou přístupné cestujícím 24 hodin denně.

 • Na letišti můžete zakoupit letenky letecké společnosti:

  • Wizz Air v kanceláři LS Airport Services v Terminálu A v přízemí
  • Ryanair v kanceláři aerolinek Ryanair v Terminálu A v přízemí
  • Polskie Linie Lotnicze LOT v kanceláři v 1. patře v Terminálu B

  V případě jiných leteckých společností kontaktujte přímo dopravce.

 • Čas uzavření dveří letadla závisí na letecké společnosti. Seznamte se prosím s pravidly letecké společnosti, se kterou cestujete. Doporučujeme, abyste se dostavili do příslušné odletové haly nejpozději 45 min. před plánovaným časem odletu.

 • Odbavení cestujících a zavazadel (check-in) začíná obvykle dvě hodiny před plánovaným časem odletu. Tento čas se může změnit, proto vás prosíme, abyste se seznámili s pravidly dané letecké společnosti.

 • Nízkonákladové aerolinky působící na našem letišti (Wizz Air, Ryanair) nepřevážejí zvířata.

 • Ano, asistenci si můžete rezervovat již při rezervaci letenky nebo si můžete objednat službu PRM (pro osoby s omezenou schopností pohybu) na tel. čísle: +48 32 39 27 394.

 • Z bezpečnostních důvodů si můžete vzít s sebou v příručním zavazadle podrobeném kontrole tekutiny v obalech o objemu do 100 ml. Všechny tekuté věci převážené v příručním zavazadle musí být vloženy do jednoho igelitového, průhledného a uzavíratelného sáčku o objemu max. 1 litr.

 • Nikoli, v registrovaném zavazadle můžete mít obaly s tekutinami bez omezení (např. dvoulitrový nápoj). Při převážení většího množství alkoholu pamatujte na celní předpisy dané země.

 • Ano, pošta se nachází v Terminálu A v přízemí.

 • V rámci úlev pro rodiny s více dětmi jsou nabízeny slevy v areálu letiště:

  • 20 % na parkoviště P1, při stání delším než 6 dnů
  • 30 % na parkoviště P2, při stání delším než 6 dnů

  Slevy poskytnuté v rámci ChVR se nekumulují s jinými rabaty, slevami a akčními nabídkami.
  Již nyní rodiny s minimálně třemi dětmi (početné) cestující na více než 95 linkách dostupných z Katowice Airport budou moci využívat atraktivní ceny parkovišť.

 • Daň DPH se vrací v Terminálu A na přepážce Kantor Change, po předchozím vyřízení formalit na celním úřadu.

 • Cestující s malými dětmi do dvou let mohou projít k odbavení cestujících a zavazadel, bezpečnostní kontrole a výstupu z letadla jako první.

 • Ano, je třeba se dostavit k odbavení cestujících a zavazadel, aby kočárek dostal visačku.

 • Letecké společnosti působící na letišti Katowice Airport přepravují kočárky a nosítka zdarma. Některé nízkonákladové aerolinky vybírají poplatky za dodatečné zavazadlo převážené pro potřeby dítěte při cestování, např. dětská autosedačka. Pro podrobné informace kontaktujte danou leteckou společnost.

 • Ano, pro děti do dvou let můžete vzít jídlo a pití v množství postačujícím po dobu letu.

 • Celní limity závisí na zemi, do které cestujete. Před cestou se seznamte s importními předpisy státu, do kterého cestujete.

 • Pokud cestujete s leteckou společností, která umožňuje cestujícím on-line odbavení, pak cestující, kteří si nevytiskli nebo zapomněli vzít palubní lístek, budou muset uhradit v pokladně dané letecké společnosti poplatek za opětovné odbavení. Ostatní letecké společnosti odbaví a vytisknou cestujícímu palubní lístek zdarma. Kromě toho palubní lístek můžete mít v mobilu v aplikaci aerolinek.

 • Je nám líto, na letišti není úschovna zavazadel.