Opłaty lotniskowe

Informacje na temat opłat lotniskowych pobieranych przez zarządzającego lotniskiem

Wykaz elementów scentralizowanej infrastruktury Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach

 1. Obiekty i urządzenia (instalacje) lotniska dla obsługi pasażerówskładające się z:
  • jednolitego systemu odpraw pasażerów i bagażu wraz z wyposażeniem,
  • taśmociągów służących do transportu bagażu wraz z taśmami dla bagaży pasażerów wylatujących i przylatujących,
  • systemu informacji lotniskowej.
 2. Instalacje lotniska dla obsługi statków powietrznych składające się z:
  • punktów zasilania w energię 220V/50Hz (stojanek) dla statków powietrznych na płycie lotniska,
  • punktów dostępu do instalacji wody pitnej i odprowadzenia ścieków.
 3. Systemu łączności naziemnej Tetra.
 4. Miejsca do parkowania dla sprzętu i pojazdów służących do świadczenia usług obsługi naziemnej samolotów.
 5. Obiekty i urządzenia lotniska dla dostaw paliwa lotniczego.

Opłata PRM

W związku z realizacją wytycznych Rozporządzenia (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 05.07.2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach została wprowadzona opłata PRM (Passengers with Reduced Mobility) w wysokości 0,50 zł netto za każdego pasażera zarówno w odlocie jak i przylocie (obowiązuje od dnia 01.07.2022 r.).

Reklama