Letištní poplatky

Informace o letištních poplatcích, které vybírá provozovatel letiště

Výkaz součástí scentralizované infrakstruktury Mezinárodního letiště Katovice v Pyrzovicích

 1. Oběkty a zařízení (instalace) letiště určené pro obsluhu cestujících, ke kterým patří:
  • Jednotný systém odbavení cestujících a zavazadel spolu s výbavou,
  • Pohyblivé pásy sloužící k přemístění zavazadel spolu s pásy pro zavazadla cestujících,kteří přilétají a odlétají,
  • Letištní informační systém.
 2. Instalace letiště určené k obsluze letadel, ke kterým patří:
  • Napájecí zdroje energie 220V/50Hz (stojan) pro letadla na přistávací ploše letiště,
  • Přístupová místa ke zdrojům pitné vody a zařízení m na odvedení odpadů.
 3. Systém pozemní komunikace Tetra.
 4. Místa určená pro parkování zařízení a vozidel zajišťujících pozemní obsluhu letadel.
 5. Oběkty a zařízení letiště pro dodávku leteckého paliva.

Poplatek PRM

V souvislosti se zavedením ustanovení Narízení (ES) c. 1107/2006 Evropského parlamentu a Rady ze dne 05.07.2006 roku ve veci práv postižených osob a osob s omezenou pohyblivostí cestujících leteckou dopravou byl na Mezinárodním letišti Katovice v Pyrzovicích zaveden poplatek PRM (Passengers with Reduced Mobility) ve výši 0,50 PLN za každého cestujícího, který z letište odlétá nebo na letišti pristává (platnost od 01.07.2022).

Reklama