Projekty w trakcie realizacji

Lista projektów inwestycyjnych i zakupowych realizowanych przez Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA, zarządzające Katowice Airport, współfinansowaniu ze źródeł Unii Europejskiej

Remediacja byłej powojskowej bazy paliw w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach

Remediacja byłej powojskowej bazy paliw w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach

Wartość zadania: 5 769 500,89 PLN
Środki WFOŚiGW: 5 130 000,00 PLN

Celem zadania jest wykonanie remediacji w związku ze stwierdzeniem historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, na terenie byłej powojskowej bazy paliw zlokalizowanej przy południowo-wschodniej granicy terenu Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach.

Reklama