Projekty w trakcie realizacji

Lista projektów inwestycyjnych i zakupowych realizowanych przez Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA, zarządzające Katowice Airport, współfinansowaniu ze źródeł Unii Europejskiej

Budowa multimodalnego węzła przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową w Porcie Lotniczym Katowice

Budowa multimodalnego węzła przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową w Porcie Lotniczym Katowice

Całkowita wartość projektu: 20 180 758 EUR
Wartość dofinansowania z funduszu UE: do 50% całkowitej wartości zadania

Projekt obejmuje realizację następujących zadań:

  • Budowa bocznicy kolejowej łączącej Port Lotniczy Katowice z Centralną Magistralą Kolejową za pośrednictwem linii kolejowej nr 182 (Tarnowskie Góry – Zawiercie)
  • Budowa kolejowego frontu rozładowczego do załadunku i rozładunku towarów i paliw.

Celem projektu jest stworzenie multimodalnego węzła transportowego wraz z infrastrukturą przeładunkową i towarzyszącą, która umożliwi przeładunek towarów (w tym paliwa lotniczego) oraz zaopatrywanie w paliwo wszystkich samolotów operujących na terenie Katowice Airport. Za sprawą nowej infrastruktury nastąpi ograniczenie transportu drogowego na rzecz kolei, co wpisuje się w proces wsparcia rozwoju zrównoważonego systemu transportu. Multimodalny węzeł przeładunku towarów i paliw będzie przygotowany do obsługi paliw alternatywnych w celu poprawy efektywności energetycznej i ograniczenia emisji klimatycznych.

Nowa infrastruktura będzie przystosowana do podwójnego cywilno-wojskowego zastosowania, co umożliwi zabezpieczenie dostaw i ciągłości działań w odniesieniu do prowadzonych operacji wojskowych. Projekt ma charakter interoperacyjny, co oznacza, że powstały multimodalny węzeł przeładunku towarów i paliw przeznaczony będzie do użytku wszystkich zainteresowanych podmiotów korzystających z usług Katowice Airport, zarówno cywilnych, jak i wojskowych, oraz firm prowadzących działalność w regionie.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) 2021-2027 Military Mobility.

Reklama