Projekty w trakcie realizacji

Lista projektów inwestycyjnych i zakupowych realizowanych przez Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA, zarządzające Katowice Airport, współfinansowaniu ze źródeł Unii Europejskiej

Budowa multimodalnego węzła przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową w Porcie Lotniczym Katowice

Budowa multimodalnego węzła przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową w Porcie Lotniczym Katowice

Całkowita wartość projektu: 20 180 758 EUR
Wartość dofinansowania z funduszu UE: do 50% całkowitej wartości zadania

Projekt obejmuje realizację następujących zadań:

  • Budowa bocznicy kolejowej łączącej Port Lotniczy Katowice z Centralną Magistralą Kolejową za pośrednictwem linii kolejowej nr 182 (Tarnowskie Góry – Zawiercie)
  • Budowa kolejowego frontu rozładowczego do załadunku i rozładunku towarów i paliw.

Celem projektu jest stworzenie multimodalnego węzła transportowego wraz z infrastrukturą przeładunkową i towarzyszącą, która umożliwi przeładunek towarów (w tym paliwa lotniczego) oraz zaopatrywanie w paliwo wszystkich samolotów operujących na terenie Katowice Airport. Za sprawą nowej infrastruktury nastąpi ograniczenie transportu drogowego na rzecz kolei, co wpisuje się w proces wsparcia rozwoju zrównoważonego systemu transportu. Multimodalny węzeł przeładunku towarów i paliw będzie przygotowany do obsługi paliw alternatywnych w celu poprawy efektywności energetycznej i ograniczenia emisji klimatycznych.

Nowa infrastruktura będzie przystosowana do podwójnego cywilno-wojskowego zastosowania, co umożliwi zabezpieczenie dostaw i ciągłości działań w odniesieniu do prowadzonych operacji wojskowych. Projekt ma charakter interoperacyjny, co oznacza, że powstały multimodalny węzeł przeładunku towarów i paliw przeznaczony będzie do użytku wszystkich zainteresowanych podmiotów korzystających z usług Katowice Airport, zarówno cywilnych, jak i wojskowych, oraz firm prowadzących działalność w regionie.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) 2021-2027 Military Mobility.

LIFE ARCHICLIMA: Solution for climate change vulnerability/risk assessment and adaptation planning in large commercial architecture (LIFE20 CCA/PL/001573)

Głównym celem projektu jest wzrost odporności (rezyliencji) na zmiany klimatu w dużych obiektach (takich jak centra handlowe, lotniska etc.) poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu Archiclima, który służy do: (1) przeprowadzania ocen obiektów pod kątem ich podatności/ryzyka na zmiany klimatu oraz (2) planowania adaptacji do zmian klimatu istniejących obiektów z wykorzystaniem rozwiązań opartych na przyrodzie (Nature-Based Solutions). Obiekty te stanowią hotspoty dla zagrożeń klimatycznych w tkance miejskiej.

Idea, która nam przyświeca polega na realizacji koncepcji miast-gąbek w wielkopowierzchniowych obiektach komercyjnych takich jak galerie handlowe i lotniska. Siła tej koncepcji polega na zmianie dotychczasowego sposobu myślenia: woda traktowana w nadmiarze jako zagrożenie dla obiektu zaczyna być postrzegana w tej nowej filozofii jako szansa na zrównoważony rozwój. W tej koncepcji każda kropla spadająca z nieba jest ważna. W kontekście tkanki miejskiej, Archiclima oznacza rozwój bioróżnorodności, ochronę natury, zrównoważoną gospodarkę wodną, ograniczanie ryzyka katastrof (np. powodzi miejskiej) oraz redukcję efektu miejskiej wyspy ciepła. Ważnym założeniem projektu jest opieranie się na rozwiązaniach o minimalnym śladzie węglowym, co oznacza aktywne przyczynianie się do polityki łagodzenia zmian klimatu.

Wdrażanie rozwiązań opartych na przyrodzie ma potwierdzony dobroczynny wpływ na zdrowie, bezpieczeństwo i dobrostan ludzi poprzez m.in. lepszą jakość powietrza, redukcję miejskich wysp ciepła, zwiększenie ilości miejsc relaksu, wypoczynku, spotkań towarzyskich i różnorodnych aktywności. W dobie powszechnej „betonozy”, Archiclima reprezentuje podejście całkowicie odwrotne. To wielowymiarowy program wprowadzania dzikiej natury i wprowadzania życia tam, gdzie dzisiaj ich nie ma. Działania w tym zakresie są pozytywnie postrzegane przez mieszkańców miast, użytkowników obiektów i świadomych konsumentów. Znacząco wzmacniają wizerunek firm, które stosują je w swoich przestrzeniach. Dodatkowo projekt pozwala szeroko promować działania adaptacyjne realizowane w poszczególnych lokalizacjach i demonstrować je na arenie międzynarodowej jako najlepsze dostępne praktyki. Naszą ideę dobrze podsumowują słowa: NATURA WIE LEPIEJ.

Projekt LIFE Archiclima numer LIFE20 CCA/PL/001573 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PARTNERZY WDRAŻAJĄCY PROJEKT

Investeko S.A.
Wojska Polskiego 16G, 41-600 Świętochłowice
www.investeko.pl

Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej
3 maja 22/2c, 40-096 Katowice
www.efoe.pl

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA
Wojciecha Korfantego 38, 40-161 Katowice
www.gtl.com.pl

Investeko Serwis Sp. z o.o.
Wojska Polskiego 16G, 41-600 Świętochłowice
www.ieserwis.pl

KOSZTY

Koszty całkowite/kwalifikowane: € 2.314.306
Dofinansowanie Komisji Europejskiej: € 1.272.868 (55% całkowitych kosztów kwalifikowanych)
Dofinansowanie NFOŚiGW: € 925.722 (40% całkowitych kosztów kwalifikowanych)

OKRES REALIZACJI

1 lipca 2021 r. – 30 czerwca 2025 r.

Więcej o projekcie na stronie: www.archiclima.pl

Reklama