Projekty w trakcie realizacji

Lista projektów inwestycyjnych i zakupowych realizowanych przez Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA, zarządzające Katowice Airport, współfinansowaniu ze źródeł Unii Europejskiej

Brak projektów

Aktualnie Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA, zarządzające Katowice Airport, nie realizuje projektów współfinansowanych ze źródeł unijnych.

Reklama