Projekty v realizaci

Seznam investičních a nákupních projektů zrealizovaných společností Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA, provozující letiště Katowice Airport, spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie

Výstavba multimodálního překládkového uzlu zboží a pohonných hmot založeného na železniční vlečce na letišti Katovice

Výstavba multimodálního překládkového uzlu zboží a pohonných hmot založeného na železniční vlečce na letišti Katovice

Celková hodnota projektu: 20 180 758 EUR
Hodnota spolufinancování z fondu EU: až 50 % z celkové hodnoty úkolu

Projekt zahrnuje realizaci následujících úkolů:

  • Výstavba železniční vlečky spojující letiště Katovice s Centrální železniční magistrálou prostřednictvím železniční trati č. 182 (Tarnowskie Góry – Zawiercie)
  • Výstavba železniční vykládací fronty pro nakládku a vykládku zboží a pohonných hmot.

Cílem projektu je vytvoření multimodálního dopravního uzlu s překládkovou a doprovodnou infrastrukturou, která umožní překládku zboží (včetně leteckého paliva) a zásobování všech letadel operujících v areálu Katowice Airport. Díky nové infrastruktuře dojde k omezení silniční dopravy ve prospěch železnice, což zapadá do procesu podpory rozvoje udržitelného dopravního systému. Multimodální překládkový uzel zboží a pohonných hmot bude připraven pro manipulaci s alternativními palivy s cílem zlepšit energetickou účinnost a snížit emise do klimatu.

Nová infrastruktura bude přizpůsobena pro dvojí civilně-vojenské využití, což umožní zajistit dodávky a kontinuitu podnikání ve vztahu k probíhajícím vojenským operacím. Projekt je interoperabilní, což znamená, že multimodální uzel pro překládku zboží a pohonných hmot budou využívat všechny zainteresované subjekty využívající služeb letiště Katowice Airport, a to jak civilní, tak i vojenské, a také firmy působící v regionu.

Projekt je realizován v rámci Nástroje pro propojení Evropy (CEF) 2021–2027 Military Mobility.

Reklama