W Katowice Airport powstaje multimodalny węzeł przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową. Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska, w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) 2021-2027 Military Mobility.

W ramach przedsięwzięcia wybudowana zostanie bocznica kolejowa łącząca pyrzowickie lotnisko z Centralną Magistralą Kolejową za pośrednictwem linii kolejowej nr 182 Zawiercie–Tarnowskie Góry.

Sercem inwestycji będzie kolejowy front rozładowczy do załadunku i rozładunku towarów oraz paliw, który sąsiadować będzie z trzema zbiornikami o pojemności 1000 m³ i stanowiskami rozładunku autocystern. W części węzła znajdującej się w strefie zastrzeżonej lotniska powstaną stanowiska nalewaków dla cystern lotniskowych.

Aktualnie, to jest w sierpniu 2023 roku, dobiegają końca prace związane z przygotowanie projektu bocznicy kolejowej. Kolejnym etapem inwestycji będzie ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy.

Całkowity budżet projektu szacowany jest na 95,5 mln zł, z tego do 50% kosztów kwalifikowanych będzie stanowiła dotacja z Unii Europejskiej w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) 2021-2027 Military Mobility. Zgodnie z harmonogramem realizacja projektu powinna zakończyć się w czerwcu 2026 roku.

pasek unijny.jpg (24 KB)

Reklama