Bagaż podręczny
Rozwiń

Przedmioty zabronione w bagażu podręcznym

Szczegółowe informacje dotyczące dopuszczalnych limitów oraz wymiarów bagażu podręcznego należy sprawdzić u danego przewoźnika.

Niektóre przedmioty nie mogą być wnoszone na pokład jako część bagażu podręcznego. Wszystkie zabronione przedmioty znajdują się na liście przedmiotów zabronionych do przewozu w bagażu podręcznym.

Lista przedmiotów zabronionych do wnoszenia na teren strefy zastrzeżonej lotniska i przewozu w bagażu kabinowym oraz rejestrowanym pasażera

Należy pamiętać, że ostateczna decyzja o dopuszczeniu przedmiotu do przewozu podejmowana jest przez operatora kontroli bezpieczeństwa na podstawienie analizy dopuszczalnego ryzyka. Przedmioty skonfiskowane pasażerom przekazywane są do utylizacji. 

Płyny, aerozole i żele mogą być wnoszone na pokład w bagażu podręcznym pod następującymi warunkami:

 • muszą zostać umieszczone w opakowaniach poniżej 100 ml oraz zapakowane w jedną przezroczystą, zamykaną torbę plastikową o pojemności nie przekraczającej 1 litra, (zwolnione z kontroli bezpieczeństwa za pomocą dedykowanych urządzeń). Każdy pasażer może zabrać tylko jedną litrową plastikową torebkę
 • płyny, aerozole i żele (powyżej 100ml) przeznaczone do użycia w trakcie podróży do celów leczniczych lub ze względu na specjalne wymogi w zakresie diety z uwzględnieniem żywności dla niemowląt również mogą zostać wniesione na pokład, jeśli pasażer jest w stanie uzasadnić potrzebę ich posiadania podczas lotu. Substancje te podlegają kontroli bezpieczeństwa za pomocą dedykowanych urządzeń
 • płyny, aerozole i żele zakupione po kontroli bezpieczeństwa w porcie lotniczym UE lub na pokładzie przewoźnika UE, muszą zostać zapakowane w specjalną torbę (STEB) szczelnie zamkniętą (pakowania dokonuje sprzedawca) z widocznym dowodem zakupu lub identyfikatorem miejsca zakupu. Substancje częściowo zwolnione z kontroli za pomocą dedykowanych urządzeń
 • płyny, aerozole i żele zakupione po kontroli bezpieczeństwa w porcie lotniczym w państwie trzecim lub na pokładzie przewoźnika z państwa trzeciego, muszą zostać zapakowane w specjalną torbę (STEB) szczelnie zamkniętą (pakowania dokonuje sprzedawca) z widocznym dowodem zakupu lub identyfikatorem miejsca zakupu. Zakupione substancje płynne podlegają kontroli za pomocą dedykowanych urządzeń.

Link do całego Rozporządzenia

Specjalne regulacje dotyczące przewozu płynów, aerozoli i żeli zakupionych po kontroli bezpieczeństwa w porcie lotniczym w UE

Płyny, aerozole i żele zakupione w porcie lotniczym po kontroli bezpieczeństwa muszą zostać zapakowane w szczelnie zamkniętej torebce (STEB) przez obsługę w sklepie wolnocłowym lub na pokładzie samolotu z widocznym dowodem zakupu lub identyfikatorem miejsca zakupu. Ważność szczelnie zamkniętego opakowania wynosi 3h. Oznacza to, że pasażerowie, którzy zaplanowali podróż lotniczą na terenie UE z przesiadką, będą mogli przewieźć płyny, aerozole i żele w specjalnych torebkach STEB, bez konieczności poddawania ich ponownej kontroli bezpieczeństwa w porcie przesiadkowym. W przypadku upływu ważności opakowania (STEB) lub naruszenia tego opakowania w czasie 3 godzin od umieszczenia w nim płynów, aerozoli lub żeli, przewożone substancje płynne będą musiały ponownie zostać poddane kontroli bezpieczeństwa.

Podróż z lotniska spoza UE z przesiadką w unijnym porcie lotniczym – przewóz zakupionych wcześniej płynów

Jeżeli podróżujesz z portu lotniczego znajdującego się poza UE i zamierzasz dokonać zakupów płynów w jego strefie wolnocłowej (po kontroli bezpieczeństwa), należy upewnić się że są one odpowiednio zapakowane w torbie zabezpieczonej w sposób umożliwiający łatwe stwierdzenie jej naruszenia (STEB), w której widoczny jest dowód zakupu lub identyfikator miejsca zakupu.

Lista portów lotniczych, z których płyny, aerozole i żele wnoszone przez pasażerów mogą być zwolnione z kontroli bezpieczeństwa podczas transferu na europejskim lotnisku pod warunkiem ich odpowiedniego zapakowania, dostępna jest na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego www.ulc.gov.pl

Bagaż rejestrowany
Rozwiń

W bagażu rejestrowanym pasażerowie mogą umieścić wszystkie substancje płynne (istnieją ograniczenia, jeżeli chodzi o alkohol) lub półpłynne w pojemnikach o dowolnych pojemnościach. 

Następujące przedmioty nie mogą być przewożone przez pasażerów w bagażu rejestrowanym:

 • materiały wybuchowe oraz substancje i urządzenia zapalające – materiały wybuchowe oraz substancje i urządzenia zapalające nadające się do użycia w celu spowodowania ciężkiego obrażenia ciała lub stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa statku powietrznego, w tym:
  • amunicja,
  • spłonki,
  • detonatory i bezpieczniki,
  • miny, granaty i inne wojskowe materiały wybuchowe,
  • fajerwerki i inne materiały pirotechniczne,
  • pociski dymne i naboje dymne,
  • dynamit, proch strzelniczy i plastyczne materiały wybuchowe.

Lista przedmiotów zabronionych do wnoszenia na teren strefy zastrzeżonej lotniska i przewozu w bagażu kabinowym oraz rejestrowanym pasażera

Bagaż specjalny i ponadwymiarowy
Rozwiń

Bagaż ponadwymiarowy przekraczający dopuszczalne wymiary, posiadające nietypowy kształt (np. sprzęt sportowy, plecaki, instrumenty muzyczne itp.), substancje chemiczne dopuszczone do przewozu są nadawane obok check-in 4 (po wcześniejszym zgłoszeniu u agenta handlingowego lub w Informacji Lotniskowej).

Reklama