Příruční zavazadlo
Rozbalit

Předměty zakázané v příručním zavazadle

Podrobné informace o dovolených limitech a rozměrech příručního zavazadla zjistěte u daného dopravce.

Některé předměty se nesmí vnášet na palubu jako součást příručního zavazadla. Všechny zakázané předměty jsou uvedeny na seznamu předmětů, které je zakázáno převážet v příručním zavazadle.

Seznam zakázaných předmětů, které nelze vnést do vyhrazené zóny letiště a přepravovat v příručním zavazadle a registrovaném zavazadle

Pamatujte, že konečné rozhodnutí ohledně povolení k převozu předmětu je v kompetenci operátora kontroly bezpečnosti na základě analýzy přípustného rizika. Předměty zabavené cestujícím se předají k likvidaci.

Tekutiny, aerosoly a gely si můžete vzít na palubu v příručním zavazadle s následující podmínkou:

 • musí být v obalech o objemu max. 100 ml a vloženy do jednoho igelitového, průhledného a uzavíratelného sáčku o objemu max. 1 litr (nepodléhají bezpečnostní kontrole pomocí dedikovaných zařízení). Každý cestující si může vzít pouze jeden igelitový sáček o objemu 1 litru
 • tekutiny, aerosoly a gely (nad 100 ml) použité během letu pro léčebné účely nebo z důvodu požadavků na speciální stravu pro děti můžete také vnést na palubu, pokud zdůvodníte jejich potřebnost během letu. Tyto látky podléhají bezpečnostní kontrole pomocí dedikovaných zařízení
 • tekutiny, aerosoly a gely zakoupené za bezpečnostní kontrolou na letišti v EU nebo na palubě dopravce z EU musí být zabaleny do bezpečnostního balení (STEB) těsně uzavřeného (zabalí prodavač) s viditelným nákupním dokladem nebo identifikátorem prodejny. Tekuté látky jsou částečně osvobozeny od kontroly pomocí dedikovaných zařízení
 • tekutiny, aerosoly a gely zakoupené za bezpečnostní kontrolou na letišti ve třetím státě nebo na palubě dopravce ze třetího státu musí být zabaleny do bezpečnostního balení (STEB) těsně uzavřeného (zabalí prodavač) s viditelným nákupním dokladem nebo identifikátorem prodejny. Zakoupené tekuté látky podléhají kontrole pomocí dedikovaných zařízení.

Odkaz na celé znění nařízení

Speciální opatření určená pro převážení tekutin, aerosolů a gelů zakoupených za bezpečnostní kontrolou na letišti v EU

Tekutiny, aerosoly a gely zakoupené na letišti za bezpečnostní kontrolou musí být zabaleny do bezpečnostního balení (STEB) v bezcelní prodejně nebo na palubě letadla, s viditelným nákupním dokladem nebo identifikátorem prodejny. Platnost uzavřeného balení činí 3 hodiny. Znamená to, že cestující, kteří si naplánovali let na území EU s přestupem, budou moci převézt tekutiny, aerosoly a gely v bezpečnostním balení STEB, bez nutnosti jejich podrobení opětovné bezpečnostní kontrole na přestupním letišti. Pokud uplyne platnost bezpečnostního balení (STEB) nebo toto balení bylo otevřeno do 3 hodin po zabalení do něj tekutin, aerosolů nebo gelů, budou muset převážené tekuté látky opět procházet bezpečnostní kontrolou.

Cestování z letiště mimo EU s přestupem na letišti v EU – převážení dříve zakoupených tekutin

Pokud cestujete z letiště nacházejícího se mimo území EU a chcete koupit tekutiny v jeho bezcelní zóně (za bezpečnostní kontrolou), ujistěte se, že jsou vhodně zabaleny do bezpečnostního balení (STEB) tak, abyste snadno zjistili jeho porušení, ve kterém je viditelný nákupní doklad nebo identifikátor prodejny.

Seznam letišť, na kterých tekutiny, aerosoly a gely vnášené cestujícími nemusí procházet bezpečnostní kontrolou při přestupu na evropském letišti pod podmínkou, že jsou vhodně zabaleny, je dostupný na stránkách Úřadu pro civilní letectví www.ulc.gov.pl

Zaregistrované zavazadlo
Rozbalit

Do zaregistrovaného zavazadla mohou cestující vložit všechny tekuté látky (existuje omezení, co se týče alkoholu) nebo polotekuté látky v nádobách s libovolným objemem.

Cestující nesmí převážet v zaregistrovaném zavazadle následující předměty:

 • výbušné materiály a látky a zapalovací zařízení – výbušné materiály a látky a odpalovací zařízení mohou způsobit těžký úraz nebo ohrozit bezpečnost letadla, patří zde:
  • munice,
  • roznětky,
  • detonátory a pojistky,
  • miny, granáty a jiné vojenské výbušné materiály,
  • ohňostroje a jiné pyrotechnické materiály,
  • dýmovnice a dýmové projektily,
  • dynamit, střelecký prach a plastické trhaviny.

Seznam zakázaných předmětů, které nelze vnést do vyhrazené zóny letiště a přepravovat v příručním zavazadle a registrovaném zavazadle

Speciální a nadměrná zavazadla
Rozbalit

Nadměrné zavazadla překračující přípustné rozměry, s atypickým tvarem (např. sportovní potřeby, batohy, hudební nástroje atp.), chemické látky povolené k převážení se odbavují vedle přepážce check-in 4 (po dřívějším nahlášení handlingovému agentovi nebo na letištní informace).

Reklama