Formularz zgłaszania zagrożeń

Jeśli jakaś sytuacja wokół portu lotniczego wydała się niebezpieczna z perspektywy operacji lotniczych, prosimy o jej zgłoszenie poprzez niniejszy formularz

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie wszelkich dostrzeżonych zagrożeń na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice przy pomocy poniższego formularza lub innych sposobów kontaktu podanych poniżej. Możesz w ten sposób, nawet anonimowo, przyczynić się do zapobiegnięcia niebezpieczeństwu i uchronić czyjeś zdrowie lub życie. W ramach wprowadzonego na lotnisku Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (Safety Management System – SMS), każde takie zgłoszenie będzie wnikliwie zbadane, z zachowaniem całkowitej poufności źródeł informacji.

sms@gtl.com.pl
+48 32 39 27 164

Reklama