Prosíme vás, abyste oznamovali všechny nebezpečné situace, kterých si všimnete v areálu Mezinárodního letiště Katowice, pomocí níže uvedeného formuláře nebo níže uvedených jiných způsobů komunikace. Takto můžete i anonymně přispět k zabránění nebezpečí a zachránit něčí zdraví nebo život. V rámci zavedeného na letišti Systému řízení bezpečnosti (Safety Management System – SMS) bude každé takové oznámení řádně prověřeno, se zachováním úplné důvěrnosti oznamovatelů.

sms@gtl.com.pl
+48 32 39 27 164

Reklama