Od środy 10 lipca br. w Katowice Airport zaczyna działać nowy, automatyczny, bezobsługowy system płatności i wyjazdu z parkingu P1, który znajduje się przed terminalami pasażerskimi.

Uwaga! Płatność za korzystanie z infrastruktury parkingowej przed terminalami pasażerskimi Katowice Airport, od 10 lipca br., możliwa będzie TYLKO w automatach płatniczych lub zbliżeniowo (w kwocie do 50 zł), bezpośrednio na bramkach. Po opłaceniu biletu w automacie płatniczym, czas na wyjazd z parkingu wynosi 25 minut. Na bramka wyjazdowych system zeskanuje tablicę rejestracyjną i otworzy automatycznie szlaban. Jeżeli wystąpi błędny odczyt, prosimy użyć biletu.

pdf Schemat lokalizacji nowego wyjazdu i automatów płatniczych Pobierz

Faktury
Fakturę za usługę parkingową można otrzymać w punkcie obsługi parkingu zlokalizowanym przy strefie wyjazdowej.

Osoby niepełnosprawne
Klienci legitymujący się ważną „kartą parkingową osoby niepełnosprawnej”, do 30 minut od chwili wjazdu na parking P1, zwolnieni są z opłaty za korzystanie z infrastruktury parkingowej. Po upływie wskazanego czasu, wnoszą opłatę zgodnie z cennikiem. Zwolnienie z opłaty otrzymuje się po zgłoszeniu do obsługi parkingu lub do punktu informacji w terminalu pasażerskim A.

Reklama