Maj 2017 roku Katowice Airport zamknęło rekordowymi wynikami we wszystkich segmentach ruchu pasażerskiego - całkowitym, regularnym i czarterowym.

Po raz pierwszy w historii w piątym miesiącu roku w Pyrzowicach obsłużono ponad 300 tysięcy pasażerów w ruchu całkowitym, dokładnie było ich 308 741, o 57 675 więcej (+23%) w porównaniu z tym samym miesiącem roku ubiegłego. 

Z siatki połączeń regularnych oferowanych z Katowice Airport w maju 2017 r. skorzystało 213 176 osób, to o 26 295 więcej (+14%) niż w maju poprzedniego roku.

Bardzo dobry wynik pyrzowickie lotnisko osiągnęło w segmencie ruchu czarterowego w ramach, którego obsłużono 95 132 pasażerów, o 31 425 więcej (+49%) w porównaniu z tym samym miesiącem roku ubiegłego.

Od początku roku w Katowice Airport w ruchu całkowitym zostało obsłużonych 1 115 662 pasażerów to o 145 139 więcej (+15%) niż w pierwszych pięciu miesiącach minionego roku. W ruchu regularnym port obsłużył 894 106 podróżnych, o 86 267 więcej (+10,7%) niż w okresie od stycznia do maja 2016 roku. Z oferty czarterowej dostępnej z wylotem z Pyrzowic do końca maja skorzystało już rekordowe 216 723 pasażerów, to o 58 560 więcej (+37%) w porównaniu z tym samym okresem roku minionego.

Reklama