Przedmioty zabronione

Ważne informacje związane z listą przedmiotów zabronionych do przewozu w bagażu podręcznym i rejestrowanym

Poniżej zamieszczamy listę przedmiotów zabronionych do przewozu przez pasażerów w bagażu kabinowym oraz rejestrowanym.

Reklama