Dokumenty w podróży

Istotne informacje dotyczące dokumentów niezbędnych w podróży lotniczej

Pasażer w podróży do kraju wymagającego wizy wjazdowej lub innych dokumentów podróżnych (paszport, świadectwa szczepień, itp.) zobowiązany jest posiadać wyżej wymienione dokumenty. W przeciwnym wypadku władze kontroli granicznej nie zezwolą na przekroczenie granicy państwowej.

Niezbędnym dokumentem wymaganym w podróży międzynarodowej jest ważny paszport (od 1 maja 2004 pasażerowie narodowości polskiej podróżujący w obrębie Unii Europejskiej mogą posługiwać się przy przekraczaniu granicy również dowodem osobistym). Przed wyjazdem radzimy sprawdzić jakie są wymagania co do ważności paszportów przy przekraczaniu granic poszczególnych państw. Informacje takie można uzyskać w ambasadach oraz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Przy przekraczaniu granic niektórych państw wymagane są wizy. Informacji na temat wymogów wizowych udzielają ambasady oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Reklama