Cestovní doklady

Důležité informace o dokladech nezbytných pro cestování v letecké přepravě

Cestující do země vyžadující vstupní vízum nebo jiné cestovní doklady (pas, očkovací průkaz, atd.) je povinen výše uvedené doklady mít u sebe. V opačném případě mu úředníci celní kontroly nepovolí překročit státní hranici.

Nezbytným dokladem vyžadovaným při mezinárodních cestách je platný pas (od 1 května 2004 se mohou polští občané cestující v rámci Evropské unie prokazova při přechodu hranice také osobním průkazem). Před odjezdem doporučujeme zkontrolovat, jaké jsou požadavky na platnosti pasu při překračování hranic jednotlivých států. Tyto informace můžete získat na ambasádách nebo na Ministerstvu zahraničních věcí.

Při přechodu hranic některých států jsou nutná víza. Informace o vízových požadavcích poskytují ambasády a Ministerstvo zahraničních věcí.

Reklama