Przygotowania do podróży

Lista rzeczy, które według naszych ocen będą niezbędne w przygotowaniu się do podroży

Planowanie podróży

Poniżej przygotowaliśmy listę rzeczy, które według naszych ocen będą wam niezbędne.

Poradź się lekarza w sprawie:

  • szczepień ochronnych,
  • upewnij się, że wystarczy Ci leków na cała podróż (weź nawet nieco więcej w przypadku nagłej potrzeby),
  • sprzętu medycznego, który będzie Ci potrzebny w podróży i części zamiennych, które mogą się przydać,
  • leków przydatnych, a nie wymagających recepty np. przeciwbólowych, kremu przeciwsłonecznego, środków przeczyszczających, okularów zapasowych itp.,
  • uzyskania informacji, w jaki sposób otrzymać pomoc medyczną będąc w podróży; Danych kontaktowych pobliskich szpitali, numery telefonów pogotowia ratunkowego i placówek medycznych o wysokim standardzie, w kraju w którym będziesz przebywał.

Poradź się pracownika biura podróży w sprawie:

  • specjalnych usług, które hotel, organizatorzy wycieczki itp. będą w stanie zapewnić podczas wyjazdu,
  • możliwości wypożyczenia samochodu, rezerwacji miejsca w samolotach, autokarach itp.,
  • sprawdzenia czy hotel/restauracja w miejscu docelowym będzie w stanie sprostać twoim wymaganiom dietetycznym,
  • toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych w hotelu, w którym będziesz przebywał,
  • możliwości wypożyczenia samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych oraz przystosowane do możliwości prowadzenia przez osobę niepełnosprawną.

Dzień Wylotu

W dzień wylotu bądź na lotnisku jak najwcześniej. Nawet, jeśli wyruszasz w długą podróż wskazane jest zostawić sobie więcej czasu na załatwienie wszystkich formalności na lotnisku.

Jeśli czeka cię przesiadka, bierz pod uwagę, że najprawdopodobniej będziesz ostatni do opuszczenia pokładu a więc może to stworzyć problem, jeśli nie będziesz miał wystarczająco dużo czasu na dotarcie do następnego samolotu z uwagi na możliwy dłuższy czas oczekiwania na wózek. Sugerujemy zostawienie minimum godzinnej przerwy pomiędzy połączeniami. Wcześniejsze ustalenie tego z linią lotniczą pozwoli na łatwiejsze przemieszczanie się pomiędzy lotami. Linie lotnicze mają także możliwość przekazania szczegółowej informacji o układzie i wielkości lotniska oraz ważnych informacji dotyczących ułatwień dla osób posługującym się wózkami inwalidzkimi.

Jeśli dłuższa przerwa między połączeniami jest niemożliwa, powiadom linię lotniczą, aby oni mogli załatwić, żeby twój wózek i bagaże były gotowe do odbioru jak najszybciej(w pierwszej kolejności).

Warto przypomnieć załodze samolotu przed lądowaniem, żeby radiowo przekazali informacje, żeby wózek inwalidzki czekał na Ciebie po wylądowaniu. To też pomoże oszczędzić trochę czasu.

Informacje dotyczące samolotu

Dostęp do szczegółowych informacji np. o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych jest niezbędny przy planowaniu podróży. Podstawowa informacja, którą należy uzyskać dotyczy ograniczeń samego samolotu w stosunku do twoich potrzeb. Zastanów się, jakie udogodnienia będą ci potrzebne w trakcie lotu, czy ten samolot ma ruchome siedzenia żeby móc spokojnie wjechać i wyjechać z samolotu, czy wózek inwalidzki może być przechowany na pokładzie czy z bagażami, czy jest dostęp do toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych itp.

Jeśli linie lotnicze nie potrafią od razu odpowiedzieć na pytania, powinny uzyskać takie informacje i przekazać ci jak najszybciej.

Dla podróżujących z zaburzeniami słuchu linie lotnicze powinny zapewnić dostęp do informacji za pomocą specjalistycznych urządzeń np. telefonów tekstowych lub głośnomówiących.

Zaświadczenia lekarskie

Zaświadczenie lekarskie jest świadectwem stanu zdrowia wystawionym przez lekarza informującym, że osoba podróżująca jest w stanie podróżować bez dodatkowej pomocy medycznej.

Linie lotnicze nie powinny żądać zaświadczenia lekarskiego o niepełnosprawności bazując wyłącznie na informacji, że osoba podróżująca jest niepełnosprawna.

Natomiast, linia lotnicza może zażądać zaświadczenia lekarskiego, jeśli jest uzasadniona obawa, że pomoc medyczna będzie potrzebna w trakcie podróży.

Osoby podróżujące zarażone chorobą zakaźną będą potrzebowały zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego, że nie zarażą ani załogi ani pasażerów w trakcie lotu (że nie stanowią zagrożenia dla pasażerów oraz załogi). Priorytetem linii lotniczych jest bezpieczeństwo swoich pasażerów, a więc jeśli zaświadczenie lekarskie dotyczące chorego nie gwarantuje bezpieczeństwa innych pasażerów, linia lotnicza ma prawo odmówić przewozu takiej osoby w wypadku, jeśli chory może zarazić inne osoby na pokładzie samolotu podczas rejsu.

Zaświadczenie lekarskie powinno opisywać warunki przewozu lub wymagane zabezpieczenia zapobiegające zarażeniu pasażerów. Linie lotnicze tylko wtedy mogą odmówić przyjęcia osoby na pokład, jeśli nie mogą sprostać tym wymaganiom.

Osoby często podróżujące mogą otrzymać od linii lotniczej „kartę choroby”, która zawiera opis schorzenia. Warto się zainteresować taką kartą, gdyż jej posiadanie ułatwi podróżowanie. Taka karta zapewnia, ze posiadacz karty ma zezwolenie podróżowania tymi liniami.

Właściwie, warto wybrać jedną albo dwie linie lotnicze, z którymi ma się zamiar współpracować przez dłuższy okres czasu, bo im częściej się lata danymi liniami, tym bardziej są one przygotowane by sprostać twoim potrzebom.

Tlen

Fakt, że potrzebujesz tlenu medycznego w podróży nie powinien ograniczać twoich możliwości podróżowania. Po prostu musisz trochę dokładniej zaplanować swoją podróż. Podróżni potrzebujący tlenu medycznego są niestety obarczani dodatkowymi kosztami każdej butli. Koszty różnią się zasadniczo między liniami lotniczymi i może to być dość kosztowne przedsięwzięcie. Podróżny ma obowiązek skontaktowania się z linią lotniczą, co najmniej 48 godzin przed odlotem, aby poinformować o wymaganej prędkości przepływu tlenu i aby uzyskać od linii lotniczych gwarancję zabrania na pokład.

Podróżny może mieć ze sobą własne butle podczas rejsu, przy czym butle muszą być puste z myślą o napełnieniu i używaniu ich w miejscu docelowym. Przy odprawie, podróżny musi udowodnić personelowi, ze butle z tlenem są puste. Butle nie mogą być nadane wraz z bagażami, ale i nie są wliczane do dostępnej wagi bagażu podręcznego.

Zabezpieczenie wózka inwalidzkiego

Na wypadek sytuacji w której wózek się zgubi, podobnie jak z każdym bagażem, wózek powinien mieć przywieszkę bagażową z nazwiskiem, adresem i numerem telefonu właściciela oraz danymi teleadresowymi miejsca, w którym właściciel zatrzyma się po przylocie. Właściwie powinno się też dołączyć kserokopię instrukcji montażu i demontażu wózka. Jeśli do rozmontowania wózka potrzebne są specjalne narzędzia, podróżni powinni wcześniej poinformować linie lotnicze, aby jej pracownicy byli przygotowani na tą ewentualność.

Pamiętaj, nawet jeśli będziesz przy rozmontowaniu wózka przed odlotem, jest to mało prawdopodobne, że będziesz przy ponownym zmontowaniu wózka w porcie docelowym.

Ubezpieczenie na czas podróży

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i wybierasz się w podróż, musisz wykupić ubezpieczenie nie tylko na same przeloty ale także na całą podróż. Jeśli jesteś obywatelem Unii Europejskiej i podróżujesz w jej obrębie, pamiętaj, że przysługuje Ci darmowa podstawowa pomoc medyczna, jeśli masz przy sobie formularz E111.

Nigdy nie oczekuj, że jakość świadczonych usług medycznych będzie taka sama za granicą jaką otrzymujesz od swojego lekarza. Wiele polis sprzedawanych przez touroperatorów nie pokrywa kosztów leczenia istniejących zdiagnozowanych schorzeń.

Ważne jest żeby upewnić się, że ubezpieczenie na czas podróży chroni twój niezbędny specjalistyczny sprzęt np. wózek inwalidzki. W razie kradzieży lub uszkodzenia, ubezpieczenie powinno pokryć koszty zakupu nowego sprzętu.

Omów z ubezpieczycielem wszystkie swoje potrzeby i znajdź taką polisę, która zapewni Ci odpowiednie ubezpieczenie.

Reklama