Příprava na cestu

Seznam věcí, které dle našeho úsudku budou nezbytné při přípravě na cestu

Plánování cesty

Níže uvádíme seznam věcí, které, dle našeho názoru, budete nezbytně potřebovat.

Poraďte se svým lékařem ve věcech:

 • ochranných očkování,
 • ujistěte se, zda máte dostatek léků na celou cestu (vezměte si jich o trochu víc, pro případ náhle potřeby),
 • zdravotních pomůcek a potřeb, které budete během cesty potřebovat, náhradních dílů, které se Vám mohou hodit,
 • léků, které se mohou hodit a nejsou na lékařský předpis např. proti bolesti, opalovací krémy, projímadla, náhradní sluneční brýle atp.,
 • najděte si informace kde nejrychleji obdržíte lékařskou pomoc při pobytu v zahraničí kam budete cestovat; kontaktní údaje nemocnic
 • nacházejících se v blízkosti Vašeho pobytu, telefonní čísla rychlé záchranné služby a nemocničních zařízení s nadstandartní výbavou.

Poraďte se zaměstnance cestovní kanceláře ve věcech:

 • speciálních služeb, které hotel, organizátor zájezdu atp. Vám jsou schopni zajistit během Vašeho odjezdu,
 • možnosti vypůjčení osobního vozidla, rezervace místa v letadle, autobuse atp.,
 • zjištění, zda hotel/restaurace v místě Vašeho pobytu Vám bude schopna připravit jídla dle Vašich dietních požadavků,
 • toalet přizpůsobených postíženým osobám v hotelu, ve kterém budete bydlet,
 • možnosti vypůjčení osobního vozidla přizpůsobeného k převozu postížených osob nebo přizpůsobeného k řízení postíženou osobou.

Den odletu

V den odletu buďte na letišti co nejrychleji. I když odjíždíte na dalekou cestu, doporučujeme, aby jste si nechali větší časový prostor na zajištění všech formalit na letišti.

Pokud budete přestupovat, vezměte, prosím, v úvahu, že pravděpodobně budete poslední, který bude opouštět palubu letadla, a v tomto případě může vzniknout problém, že pokud nebudete mít dostatečnou časovou rezervu, nebudete mít nazbyt volného času na přesun k dalšímu letadlu, vzhledem k možnému dlouhému čekání na vozík. Doporučujeme Vám proto, aby jste si nechali minimum hodinovou přestávku mezi přestupy. Dřívější domluva s leteckou společností Vám umožní mnohem jednodušší přestupování mezi lety. Letecké společnosti mají také možnost Vám předat podrobné informace o rozložení a velikosti letiště, a také mají k dispozici důležité informace týkající se přizpůsobení letiště pro tělesně postižené osoby na invalidních vozících.

Pokud není možná delší přestávka mezi spojeními, informujte leteckou společnost tak, aby mohli zajistit, že Váš vozík a zavazadla budou připraveny v co nejkratší době k vyzvednutí (jako první v řadě).

Je dobré také připomenout palubní posádce před samotným přistáním, aby se spojili s letištěm a informovali je, aby invalidní vozík již na Vás po přistání čekal. To Vám také pomůže získat trochu času.

Informace týkající se letadla

Získání podrobných informací např. týkajících se přizpůsobení letiště a letadla postiženým osobám je velmi důležité během plánování Vaší cesty. Základní informace, kterou je nutno získat se týká omezení samotného letadla v souvislosti s Vašimi potřebami. Promyslete si, jaké máte požadavky a potřeby v průběhu letu, zda letadlo má sedadla, která jdou posouvat tak, aby jste mohli bez problému vjet a vyjet z letadla, zda invalidní vozík může být uschován na palubě letadla nebo spolu se zavazadly, zda budete mít přístup do toalety přizpůsobené pro postižené osoby atp.

Pokud letecká společnost není schopná Vám obratem sdělit odpovědi na tyto otázky, je povinna je neprodleně získat a co nejrychleji Vám je předat.

Pro cestující s vadou sluchu by měla letecká společnost zajistit bezproblémový přístup k informacím. Je možno k tomu využít speciální přístroje, jako např. textové telefony nebo telefony s hlasitým odposlechem.

Lékařská potvrzení

Lékařské potvrzení vystavené lékařem, je dokumentem informujícím o aktuálním zdravotním stavu, stvrzujícím, že cestující je schopen cestovat sám, bez dodatečné lékařské pomoci.

Letecké společnosti by neměly žádat lékařské potvrzení o postižení, pokud by mělo být prokázáno pouze na základě informace, že daný cestující je postižený.

Avšak, letecké společnosti mají právo žádat prokázáni se lékařským potvrzením, pokud zde existuje opodstatněná obava, že cestující bude v průběhu letu potřebovat lékařskou pomoc.

Cestující, kteří jsou nakaženi přenosnou chorobou budou potřebovat lékařské potvrzení stvrzující, že nenakazí palubní posádku ani další cestující v průběhu letu (že neexistuje zde hrozba nákazy posádky ani cestujících). Prioritou leteckých společností je bezpečnost jejich cestujících, takže pokud lékařské potvrzení nemocného zcela negarantuje bezpečnost zbývajících cestujících, letecká společnost má právo zamítnout přepravu takovéto osoby, v případě kdy cestující může nakazit jiné osoby na palubě letadla během letu.

Lékařské potvrzení by mělo obsahovat informace týkající se podmínek přepravy nebo požadované bezpečnostní a ochranné prostředky, aby nedošlo k nakažení cestujících . Letecké společnosti mohou zamítnout vstup osoby na palubu pouze tehdy, pokud nejsou schopny splnit tyto požadavky.

Osoby, které cestují často mohou od letecké společnosti obdržet „zdravotní kartu“, která obsahuje podrobný popis choroby. Určitě stojí za to se zajímat o vydání takovéto karty, neboť může v mnohém cestování usnadnit. Tato karta Vám zaručí, že její držitel bude mít povolení na přepravu u dané letecké společnosti.

Pouvažujte, zda nestojí za to vybrat si jednu nebo dvě letecké společnosti, se kterými máte zájem spolupracovat po delší dobu, neboť čím častěji létáte s danou leteckou společností, tím lépe jsou připraveni splnit Vaše požadavky.

Kyslík

Fakt, že potřebujete zdravotní kyslík během Vaší cesty, by neměl v ničem omezovat Vaše možnosti cestování. Prostě musíte jen trochu důkladněji naplánovat Vaši cestu. Bohužel, cestující, kteří potřebují zdravotní kyslík jsou povinni zaplatit dodatečné náklady spojené s přepravou každé láhve. Tyto náklady jsou v různé výši v závislosti na letecké společnosti a může se jednat tedy o dosti nákladnou cestu. Cestující je povinen se zkontaktovat s leteckou společností minimálně 48 hodin před odletem, aby poinformoval o požadované rychlosti průtoku kyslíku, a aby získal od letecké společnosti záruku, že láhev bude naložena na palubu.

Cestující může mít sebou vlastní láhve během letu, ale pouze za takového předpokladu, že tyto láhve musí být prázdné a mohou být naplněny a používány teprve v místě příletu. Během odbavení cestující musí zdůvodnit obsluze letiště, že láhve s kyslíkem jsou prázdné. Láhve nemohou být přijaty spolu se všemi zavazadly, ale z druhé strany nejsou také započteny do celkové váhy příručního zavazadla, která může být přepravována.

Pojištění invalidního vozíku

V případě situace ztracení Vašeho vozíku, stejně jako je tomu u ostatních zavazadel, vozík by měl mít připevněnou kartičku s příjmením, adresou a číslem telefonu majitele, a také kontaktními údaji místa, kde se bude jeho majitel zdržovat po příletu. Pro 100% správnost by bylo vlastně také nutné připojit kopii instrukce jak vozík rozložit a složit. Pokud k rozložení vozíku je nutné speciální nářadí, cestující je povinen informovat leteckou společnost, aby její zaměstnanci byli připraveni na tuto možnost.

Pamatujte, prosím, že i kdyby jste byli při rozložení vozíku před odletem, tak je velmi málo pravděpodobné, že budete při jeho opětovném složení v místě Vašeho příletu.

Pojištění po dobu cesty

Pokud jste postižená osoba a chystáte se na cestu, je nutno si zakoupit pojištění nejen na samotný let, ale také na celou cestu. Pokud jste obyvatelem Evropské unie a cestujete pouze v rámci Evropské unie, je dobré si pamatovat, že máte nárok na bezplatnou základní lékařskou péči, avšak musíte mít s sebou formulář E 111.

Nikdy nečekejte, že kvalita poskytovaných lékařských služeb bude v zahraničí stejná jako ta, na kterou jste zvyklí od Vašeho ošetřujícího lékaře. Mnoho druhů pojištění, které touroperátoři nabízejí nehradí výdaje na léčení již zdiagnózovaných chorob.

Důležité tedy je, aby jste se ujistili, že pojištění po dobu Vaší cesty chrání Vaše nepostradatelné specialistické zdravotní pomůcky a přístroje, např. invalidní vozík. V případě krádeže nebo jeho poškození by mělo pojištění aspoň vynahradit náklady na koupi nového přístroje.

Sdělte Vašemu pojišťovacímu agentu své veškeré potřeby a najděte spolu takový druh pojištění, které Vám dá plnou jistotu ochrany.

Reklama