Na pokładzie samolotu

Informacje nt. pomocy medycznej na pokładzie samolotu, latania z wózkiem inwalidzkim oraz z psem przewodnikiem

Wchodzenie na pokład i schodzenie z pokładu samolotu

Specjalnie przeszkolony personel powinien być przygotowany do asystowania przy wchodzeniu na pokład i schodzeniu z pokładu samolotu.

Jeśli podróżny odbywa lot z przesiadką, linia lotnicza przewożąca tą osobę ma obowiązek asystowania przy przemieszczaniu do kolejnego lotu. Linie lotnicze zazwyczaj udzielają pierwszeństwa osobom niepełnosprawnym przy wchodzeniu na pokład samolotu.

W samolotach posiadających więcej niż 100 miejsc, jest zagwarantowana przestrzeń w kabinie dla wózka inwalidzkiego pasażera. Natomiast, jeśli samolot ma więcej niż jedno przejście, przynajmniej jedna toaleta powinna być przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych. Jeśli podróżny skontaktuje się z linią lotniczą i zaświadczy, że jest w stanie korzystać z nieprzystosowanej toalety, taka toaleta powinna być dostępna.

Pomoc medyczna na pokładzie

Pomoc medyczna na pokładzie jest zapewniona podczas lotu, chociaż jakość tej pomocy będzie zależna od linii lotniczej i rodzaju podróży.

W większości lotów międzynarodowych są ustalone procedury, co do pomocy medycznej w trakcie lotu, załoga jest przeszkolona w jej udzielaniu. Większe samoloty o dalekim zasięgu mają na pokładzie apteczki i sprzęt medyczny, który jest do wyłącznego użytku lekarza lub innej osobie wykwalifikowanej w udzielaniu pomocy medycznej w razie nagłego wypadku podczas lotu.

Linie lotnicze mają prawo odmówić podróży osobom, które nie są w stanie zadbać o siebie w trakcie lotu a więc musisz zapewnić sobie kompetentną osobę towarzyszącą.

Niestety, ta reguła dotyczy także osób, które nie poruszają się o własnych siłach np. nie są w stanie samodzielnie przemieścić się z wózka inwalidzkiego na siedzenie lub sedes i na odwrót. Polecamy kontakt z linia lotniczą, aby uzyskać szczegółowe informacje w tej sprawie.

Ogólnie rzecz biorąc, linie lotnicze wymagają, aby osoba towarzysząca odpowiedzialna za podróżnego była w pobliżu, jeśli ona podróżuje na noszach lub w inkubatorze.

Jeśli osoba nie potrafi się poruszać o własnych siłach do takiego stopnia, że nie jest w stanie sama się ewakuować z samolotu w razie potrzeby, linia lotnicza może zażądać, aby podróżowała z osobą towarzyszącą.

Podobnie, jeśli osoba podróżująca cierpi na ostre upośledzenie słuchu, wzroku lub upośledzenie umysłowe, które może spowodować brak możliwości zareagowania na instrukcje załogi w nagłej sytuacji, linie lotnicze mogą zażądać podróżowania z opiekunem.

Jeśli linia lotnicza nie zapewni opiekuna, osoba towarzysząca podróżującemu niepełnosprawnemu będzie zobowiązana zapłacić za przelot. Warto jest skontaktować się bezpośrednio z linią lotniczą, bo niektóre linie są skłonne przewieźć osobę towarzyszącą za darmo na lotach bez pełnej obsady pasażerskiej.

Zawsze dowiedz się z wyprzedzeniem, czy masz obowiązek lecieć z osobą towarzyszącą.

Latanie z wózkiem inwalidzkim lub innym sprzętem wspomagającym samodzielne poruszanie się

Linie lotnicze, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa FAA mają obowiązek przewozu sprzętu wspomagającego samodzielnego poruszania osobom które takim sprzętem się posługują.

Ten sprzęt nie będzie stanowić części dozwolonego limitu bagażu podręcznego. Mniejszy sprzęt np. laski lub lżejsze wózki inwalidzkie mogą być przechowane w kabinie pasażerskiej.

Zawsze zarezerwuj bilet najwcześniej jak się tylko da. To nie tylko pozwoli Ci zaoszczędzić pieniądze, ale zostawi Ci wystarczająco dużo czasu, aby poinformować linię lotniczą, że będziesz podróżować z wózkiem inwalidzkim.

Przy rezerwacji biletu poinformuj linię lotniczą, że będziesz podróżować z wózkiem inwalidzkim, aby mogli Ci zapewnić miejsce przy przejściu, które ułatwi przemieszczanie się z wózka inwalidzkiego do miejsca siedzącego i na odwrót.

Jeśli czeka Cię wyjątkowo długi lot, i nie będziesz w stanie pieszo dojść do toalety, zamówienie miejsca przy przejściu to podstawa.

Większość samolotów posiada miejsca specjalnie wyznaczone dla składanego wózka inwalidzkiego lub jego części. Te elementy mają pierwszeństwo nad bagażem podręcznym innych pasażerów, o ile osoba podróżująca z wózkiem inwalidzkim nie dołącza do lotu w jego trakcie (np. podczas międzylądowania).

Wózki inwalidzkie oraz inny sprzęt wspomagający przemieszczanie się zawsze mają pierwszeństwo przy wyładowywaniu bagaży i będą oddane właścicielowi jak najszybciej i jak najbliżej wyjścia z samolotu, zgodnie z przepisami.

Jeśli wózek inwalidzki jest za duży, aby móc być przechowany w kabinie pasażerskiej i będzie musiał być rozmontowany do podróży, linia lotnicza ma obowiązek zwrócić wózek w takim stanie, w jakim go oddano.

Dla elektrycznych wózków inwalidzkich istnieją dodatkowe przepisy. Z racji posiadania akumulatora, elektryczny wózek inwalidzki będzie przewożony jako materiał niebezpieczny a więc będzie musiał podlegać przepisom dotyczącym przewozu materiałów niebezpiecznych.

Akumulatory rozlewające się muszą być usunięte z wózka inwalidzkiego, chyba, że wózek może być transportowany w pozycji pionowej i jego akumulator jest przymocowany do wózka.

Nie rozlewające się akumulatory nie muszą być usuwane z wózków inwalidzkich o ile nie stwierdzono, że bateria jest uszkodzona i może nastąpić rozlanie się jej zawartości.

Obowiązek ustalenia czy akumulator jest rozlewający się lub nie rozlewający się należy do linii lotniczej. Ważne jest wiedzieć, że linie lotnicze nie mogą zażądać opłaty za pakowanie akumulatorów.

Podróżując na noszach

Większe międzynarodowe linie lotnicze są w stanie przyjąć podróżujących na noszach, ale ta osoba musi mieć nadzór medyczny.

Niestety, przewóz noszy zazwyczaj wiąże się z opłatą za 6-9 miejsc siedzących, aby pokryć koszty straconych miejsc siedzących.

Oczywiście wymagana jest zgoda lekarza i sugerujemy skontaktować się z linią lotniczą jak najwcześniej, jeśli istnieje potrzeba podróżowania na noszach.

Latanie z psem przewodnikiem

Latanie z psami przewodnikami, czasami zwanymi psami służbowymi, zawsze będzie podlegało prawom kwarantanny danego kraju i te służby wydają zgodę na lot psa. Wymagane jest poświadczenie weterynaryjne.

Linia lotnicza nie może odmówić przyjęcia psa przewodnika na pokład, jeśli ma wszystkie potrzebne oznakowania i poświadczenia. Zawsze warto sprawdzić w liniach lotniczych, jaka dokumentacja jest potrzebna.

Podczas lotu psy służbowe muszą przestrzegać kilka przepisów bezpieczeństwa np. z powodu blokowania korytarzy w przypadku sytuacji kryzysowej psy służbowe nie mogą się w nich znajdować.

Po uzyskaniu wszystkich poświadczeń i dokumentacji, pies przewodnik powinien być wpuszczony na pokład bez dodatkowych opłat. Psy służbowe nie podlegają przepisom dotyczących latania ze zwierzętami domowymi.

Reklama