Na palubě letadla

Informace o první pomoci na palubě letadla, o cestování s invalidním vozíkem a asistenčním psem

Vstup na palubu a vystupování z paluby letadla

Speciálně vyškolená posádka by měla být připravena asistovat při vstupu na palubu a vystupování z paluby letadla.

Pokud let cestujícího je s přestupem, letecká společnost, která přepravuje tuto osobu má povinnost asistovat během přesunu na další let. Letecká společnost většinou dává prvenství postiženým osobám při vstupu na palubu.

V letadlech, které mají více než 100 míst je zajištěn dostatečný prostor v kabině pro invalidní vozík cestujícího. A zase v letadle, které má více než jednu průchozí chodbu, aspoň jedna toaleta musí být přizpůsobena postiženým osobám. Pokud se cestující zkontaktuje s leteckou společností a potvrdí, že je schopen používat nepřizpůsobenou toaletu, taková toaleta musí být přístupná.

Lékařská pomoc na palubě

Lékařská pomoc je vždy zajištěna na palubě letadla během letu, avšak její kvalita bude vždy závislá na dané letecké společnosti a druhu vybraného letu.

Na většině mezinárodních letů jsou již předem dané procedury týkající se lékařské pomoci v průběhu letu a palubní posádka je speciálně vyškolena k udělování první pomoci. Větší letadla mají na palubě lékárničky a další užitečný lékařský materiál, který je připraven k výlučnému použití pouze pro lékaře nebo jiné osoby, která jsou přeškoleny v rámci poskytnutování lékařské pomoci v případě náhlé potřeby během letu.

Letecké společnosti mají právo odmítnout přijmout na palubu letadla osobu, která není schopna se o sebe postarat v průběhu letu, v tomto případě si musíte zajistit kompetentní osobu jako Váš doprovod.

Bohužel, toto pravidlo se týká také osob, které nejsou schopny se pohybovat a přemisťovat vlastními silami, např. nejsou schopny se samostatně přemístit z invalidního vozíku na sedátko v letadle nebo na toaletu a na naopak. V tomto případě doporučujeme kontakt s leteckou společností, aby jste získali podrobné informace v této konkrétní věci.

Obecně vzato, letecká společnost požaduje, aby osoba – doprovod zodpovědná za cestujícího byla nablízku, pokud ten cestuje na nosítkách nebo v inkubátoru.

Pokud postižená osoba není schopna se samostatně vlastními silami přemístit a pohybovat do takového stupně, že není schopna se sama evakuovat z letadla v případě nouze, letecká společnost může zažádat, aby takováto osoba cestovala spolu s doprovodem.

Stejně tak, pokud cestující trpí vážným onemocněním sluchu, zraku nebo je mentálně postižený, což může způsobit, že nebude schopen reagovat na instrukce posádky letadla v případě nouzové situace, letecké společnosti mají právo zažádat, aby tato osoba cestovala s doprovodem.

Pokud letecká společnost nezajistí doprovod, tato osoba, která bude doprovázet postiženého cestujícího bude povinna zaplatit za cestu letadlem. Stojí však zato se předem zkontaktovat s leteckou společností, neboť některé společnosti jsou ochotny přepravit osobu, která doprovází postiženého bezplatně na leteckých spojeních, která nejsou plně obsazena cestujícími.

Vždy si předem zjistěte a zkontrolujte zda máte povinnost cestovat s doprovodem.

Létání s invalidním vozíkem nebo jinými pomůcky a přístroji, které pomáhají postiženým samostatně se pohybovat

Letecké společnosti, v souladu s předpisy FAA mají povinnost přepravovat přístroje a pomůcky, které pomáhají samostatně se pohybovat, a které postižení využívají.

Tyto pomůcky nebudou součásti povoleného limitu příručního zavazadla. Menší předměty jako např. hole nebo menší vozíky mohou být uschovány a přepravovány v kabině pro cestující.

Vždy rezervujte letenku s dostatečným časovým předstihem. Nejenomže ušetříte peníze, ale ještě budete mít dostatek času, aby jste informovali leteckou společnost, že budete cestovat s invalidním vozíkem.

Když si budete rezervovat letenku informujte leteckou společnost, že budete cestovat s invalidním vozíkem. Budou Vám tak moci zajistit místo při chodbě, které Vám značné usnadní přesun s invalidního vozíku na místo k sezení a naopak.

Pokud Vás čeká zvláště dlouhý let a nejste schopni sami dojít pěšky do toalety, je rezervace místa při chodbě základem.

Většina letadel má speciálně vyznačená místa pro umístění složeného invalidního vozíku nebo jeho části. Tyto předměty mají prvenství před příručním zavazadlem jiných cestujících, pokud cestující invalidním vozíkem nepřistoupil v průběhu letu (např. při mezipřistání).

Invalidní vozíky a také další pomůcky a přístroje, které pomáhají samostatně se pohybovat mají vždy prvenství při vykládání zavazadel a budou vráceny majiteli co nejdříve a co nejblíže východu z letadla, v souladu s předpisy.

Pokud je invalidní vozík moc velký, a aby mohl být uschován v průběhu cesty v kabině pro cestující musí být rozmontován a složen, letecká společnost má povinnost vrátit vozík v takovém stavu, v jakém byl postiženým předán.

Pro elektrické invalidní vozíky existují další předpisy. Z důvodu toho, že takový vozík má elektrický akumulátor, bude muset být přepravován jako nebezpečný předmět, takže bude muset být přepravován v souladu s předpisy týkajícími se přepravy nebezpečných materiálů.

Akumulátory, které vytékají musí být z vozíku odstraněny. Nemusí pouze v tom případě, že vozík může být přepravován ve svislé pozici a jeho akumulátor je připevněn k vozíku.

Akumulátory, které nevytékají nemusí být z invalidních vozíků odstraněny pokud nebylo zjištěno, že baterie je poškozená a může dojít k vylití jejího obsahu.

Povinnost zjištění zda se jedná o akumulátor vytékající nebo nevytékající spočívá na letecké společnosti. Pro Vás je hlavně důležité vědět, že letecké společnosti nemají právo žádat od Vás poplatek za balení akumulátoru.

Cestování na nosítkách

Větší mezinárodní letecké společnosti jsou schopny přijmout na palubu cestující na nosítkách, avšak tato osoba musí mít vlastní lékařský doprovod.

Bohužel, přeprava nosítek je v mnoha případech spojena s poplatkem za 6-9 míst k sezení tak, aby byly pokryty náklady za nevyužité místa k sezení.

Samozřejmě je požadován souhlas lékaře, a také doporučujeme zkontaktovat se co nejrychleji s leteckou společností pokud zde existuje potřeba cestování na nosítkách.

Létání s vodícím psem

Létání s vodícím psem, někdy taky zvaným služebním psem, bude vždy podléhat karanténě daného státu a také tyto služby Vám vydají povolení na přepravu psa. Požadováno je veterinární potvrzení.

Letecká společnost nemá právo odmítnout přijetí vodícího psa na palubu, pokud má k dispozici veškerá potřebná označení a potvrzení. Doporučujeme se vždy ujistit se u letecké společnosti jakou si vyžaduje dokumentaci.

Během samotného letu musí vodící psi dodržovat některá základní bezpečnostní pravidla, např. z důvodů blokování chodeb v případě nouzové situace se nemohou vodící psi v chodbách nacházet.

Po získání všech potvrzení a potřebné dokumentace, vodící pes by měl být vpuštěn na palubu letadla bez dodatečných poplatků. Služební psi totiž nepodléhají předpisům týkajících se létání s domácími zvířaty.

Reklama