Kontakt dla linii lotniczych

Kontakt do zespołu odpowiedzialnego za rozwój siatki połączeń

 

Zespół odpowiedzialny za siatkę rozwoju połączeń lotniczych zbiera informacje o danej linii lotniczej, jej potrzebach i oczekiwaniach oraz przygotowuje analizy wykorzystując dostępne narzędzia badawcze. Nasza analiza pomaga w dyskusji, daje drugą opinię i generuje nowe pomysły prowadzące do kontynuacji rozmów.

Kontakt

Paweł Wojda
Dyrektor Portu

Monika Krzykawska
Marketing Manager

Anna Filip-Esposito
Główny Specjalista ds. Współpracy z liniami Lotniczymi

+48 32 39 27 117
+48 32 39 27 338
routedevelopment@gtl.com.pl

Reklama