Aktualności

2008-06-03Centrum Kształcenia Kadr dla Lotnictwa


Fot. Piotr Adamczyk

W dniu dzisiejszym w sali Senatu Politechniki Śląskiej odbyło się seminarium inaugurujące działalność Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej.
W jego trakcie Zbigniew Mączka, Wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wygłosił prelekcje na temat „Lotnictwo cywilne - trudności prognozowania rozwoju”, z kolei Krzysztof Banaszek, Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej przedstawił temat „Szkolenie i uznawanie kwalifikacji kadr służb żeglugi powietrznej - stan obecny i wyzwania”. Ostatnia prelekcja pod nazwą „Czy w Polsce jest wystarczająca liczba lotnisk użytku publicznego?" której autorem był dr inż. Eugeniusz Wróbel z Politechniki Śląskiej zamknęła cykl wystąpień. Przypomnijmy, że utworzenie Centrum było wspólną inicjatywą Politechniki Śląskiej, Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie i Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach. Celem Centrum jest koordynacja współdziałania Politechniki Śląskiej z Urzędem Lotnictwa Cywilnego oraz Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A. w zakresie kształcenia kadry dla sektora lotnictwa cywilnego. Cel ten będzie realizowany m.in. poprzez organizowanie przez zainteresowane Wydziały studiów podyplomowych oraz organizowanie nowych specjalności na studiach I i II stopnia na wybranych kierunkach studiów prowadzonych przez Wydziały Politechniki Śląskiej. Centrum stanie się także wsparciem dla projektu utworzenia na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej nowego kierunku studiów „Lotnictwo i kosmonautyka”, związanego z kształceniem kadr dla lotnictwa cywilnego.
Pracami Centrum kieruje Jan Guja, doświadczony menedżer w sektorze usług hi-tech. Ponadto w skład Rady Programowo-Naukowej Centrum wchodzą: prof. Jerzy Rutkowski, prof. Marek Sitarz, Zbigniew Mączka - Wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Krzysztof Banaszek - Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Artur Tomasik - Prezes Zarządu GTL S.A. oraz dr Eugeniusz Wróbel.

Kontakt

Masz pytanie? Chciałbyś uzyskać więcej informacji na tematy związane z lotniskiem?

Napisz do nas

Międzynarodowy Port Lotniczy
Katowice w Pyrzowicach

ul. Wolności 90
42-625 Ożarowice

tel: +48 32 39 27 200
fax: +48 32 39 27 376

Sekretariat: +48 32 39 27 202

Katowice Airport

2009 | Wszelkie prawa zastrzeżone

projekt: netizens