Statystyki miesięczne

Miesięczne, bieżące statystyki Katowice Airport prezentują sumę liczby pasażerów obsłużonych w przylocie i odlocie w podziale na trzy kategorie ruchu: ogółem, regularny i czarterowy. Ponadto przedstawiamy całkowitą liczbę operacji lotniczych (startów i lądowań) oraz przewiezionego cargo

Całkowity ruch pasażerski

Operacje lotnicze

Ruch regularny

Ruch czarterowy

Cargo [tony]

Reklama