Porównanie statystyk

Prezentujemy liczbę pasażerów obsłużonych w przylocie i odlocie w danym miesiącu bieżącego roku w porównaniu z tym samym miesiącem poprzedniego roku. Dane przedstawiamy w podziale na trzy kategorie ruchu: ogółem, regularny i czarterowy. W ten sam sposób prezentowane jest porównanie całkowitej liczby operacji lotniczych (startów i lądowań) oraz przewiezionego cargo

Reklama