W związku z nowelizacją ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych zmianie uległa procedura sprawdzania dowodów osobistych podczas kontroli prowadzonej przez Straż Graniczną.

W trakcie kontroli funkcjonariusze Straży Granicznej weryfikują w rejestrze każdy dowód osobisty. W przypadku, gdy kontrolowana osoba legitymuje się unieważnionym dowodem, zostanie ona poinformowana przez funkcjonariuszy, że nie można się takim dokumentem posługiwać oraz, że należy go zwrócić do organu dowolnej gminy.

Jeśli dowód osobisty zostanie uznany za nieważny, a podróżny nie będzie posiadał innego ważnego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy (paszportu), nie zostanie udzielona zgoda na wyjazd z Polski. Dowody osobiste mające status utraconych w rejestrze zostaną zatrzymane przez funkcjonariuszy.

Status dowodu osobistego można sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji.

Reklama