Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Politechniki Śląskiej (ATO) rozpoczął praktyczne szkolenie lotnicze studentów. Na mocy uzyskanego 25 października 2018 roku Certyfikatu dla Zatwierdzonej Organizacji Szkolenia nr PL/ATO - 78, może prowadzić szkolenia na pilota samolotowego liniowego - ATPL(A). Tym samym Politechnika Śląska dołączyła do wąskiego grona uczelni posiadających tego typu ośrodek szkolenia lotniczego. Uroczyste rozpoczęcie działalności ośrodka odbyło się w piątek 28 czerwca 2019 roku, na lotnisku w Gliwicach.

W uroczystości, podczas której wręczono 31 studentom dyplomy kwalifikacyjne na specjalności lotnicze, wzięli udział m.in. rektor Politechniki Śląskiej, prof. Arkadiusz Mężyk, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA Artur Tomasik, prezes Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Bogdan Traczyk, dyrektor Aeroklubu Gliwickiego Beata Miącz-Pałka oraz dyrektor Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej prof. Jarosław Kozuba

ATO POLSL uzyskał certyfikat wydawany przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Potwierdza on, że ośrodek spełnia wymagania międzynarodowych i krajowych przepisów lotniczych w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym i może prowadzić szkolenia lotnicze w zakresie licencji ATPL(A) - szkolenie zintegrowane. ATO POLSL szkoli przyszłych pilotów m.in. na lotnisku w Gliwicach. Do zintegrowanego szkolenia na pilota liniowego będą mogły przystąpić osoby, które wcześniej uzyskały licencję PPL (A). Absolwenci będą zdawać egzamin przed przedstawicielem Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Pełną licencję ATPL(A), czyli pilota liniowego, można uzyskać po wylataniu 1500 godzin, przy uwzględnieniu wymaganego rodzaju nalotu.

ATO POLSL powstał w ramach Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej. To pozawydziałowa jednostka Politechniki Śląskiej, będąca wspólną inicjatywą Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, Politechniki Śląskiej oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Od 2010 roku przewodniczącym Rady Programowej Centrum jest prezes Zarządu GTL SA Artur Tomasik.

Rozpoczęcie szkolenia lotnicze w zakresie licencji ATPL na Politechnice Śląskiej to kolejny ważny krok w rozwoju Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego. Począwszy od 2009 roku, dzięki konsekwentny działaniom, w ramach Centrum powstały studia stacjonarne ze specjalności nawigacja lotnicza oraz mechanik lotniczy. Ponadto uruchomiony został Ośrodek Szkolenia Mechaników Obsługi Technicznej Politechniki Śląskiej certyfikowanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Centrum prowadzi także liczne szkolenia i kursy dotyczące takich zagadnień jak: czynnik ludzki w lotnictwie, pilot drona, ochrona lotnictwa cywilnego, licencji pilota samolotowego turystycznego PPL (A), analiza ryzyka w transporcie, ekonomia transportu lotniczego, audyt systemów zarządzania w branży lotniczej. Cieszę się, że podjęte ponad dekadę temu działania, przynoszą konkretne efekty i Politechnika Śląska staje się coraz silniejszym ośrodkiem na elitarnej mapie krajowych uczelni, kształcących kadry na potrzeby lotnictwa - mówi Artur Tomasik, przewodniczącym Rady Programowej Centrum oraz Przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Śląskiej.

Reklama