Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA zaprezentowało program inwestycyjny Katowice Airport na lata 2024-2028. Plan obejmuje rozbudowę wszystkich stref lotniska tj. pasażerskiej, obsługi technicznej samolotów oraz cargo. GTL SA planuje ponadto rozwinąć czwarty obszar działalności w postaci węzła do przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową. Największym i najkosztowniejszym projektem zaplanowanym w programie inwestycyjnym na lata 2024-2028 jest budowa głównego terminalu pasażerskiego.

Najważniejsze inwestycje zaplanowane w ramach programu rozbudowy infrastruktury Katowice Airport 2024–2028 to:

  • Główny terminal pasażerski o powierzchni 49 tys. m kw. Obiekt wyposażony będzie w rękawy i połączony tunelem ze stacją kolejową „Pyrzowice Lotnisko”
  • Nowy układ drogowy przed terminalem głównym ze strefą kiss & fly.
  • Multimodalne centrum przesiadkowe.
  • Rozbudowa parkingów terenowych, budowa parkingu wielopoziomowego.
  • Multimodalny węzeł przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową.
  • Czwarty hangar do obsługi technicznej samolotów.
  • Drugi terminal towarowy.
  • Nowa strażnica Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej i nowe zaplecze działów transportu i eksploatacji lotniska.

Całkowity szacunkowy koszt programu inwestycyjnego Katowice Airport 2024–2028 to ok. 1,5 mld zł, w tym ok. 950 mln zł to koszt budowy głównego terminalu pasażerskiego. GTL SA planuje sfinansować projekt ze środków własnych, kredytu komercyjnego, podniesienia kapitału oraz dotacji z Unii Europejskiej.

Szczegółowy opis poszczególnych projektów inwestycyjnych zaplanowanych w ramach programu rozbudowy infrastruktury Katowice Airport 2024–2028 można znaleźć na blogu katowickiego lotniska.

Reklama