W piątek 16 czerwca br. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach oddał do użytku nowy układ drogowy przy pyrzowickim lotnisku. Nowa infrastruktura została udostępniona na dwa tygodnie przed terminem. Składa się na nią bezkolizyjne skrzyżowanie linii kolejowej nr 182 z drogą wojewódzką nr 913 oraz nowe rondo, z którego ruch kołowy rozprowadzany jest do poszczególnych stref lotniska – na zachód do strefy terminali pasażerskich, a na wschód do strefy MRO (hangary) oraz Cargo City. W przedsięwzięcie, obok ZDW w Katowicach, zaangażowane były PKP Polskie Linie Kolejowe SA oraz Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA.

Reklama