W sierpniu 2017 roku w ruchu całkowitym w Katowice Airport zostało obsłużonych 546 333 pasażerów, to jest o 105 329 więcej (+23,9%) niż w tym samym miesiącu roku ubiegłego. To najlepszy, miesięczny wyniki w wieloletniej historii portu.

W ramach ruchu czarterowego z/do Pyrzowic podróżowało rekordowe 299 080 osób, o 72 947 więcej (+32,3%) w porównaniu z sierpniem minionego roku. Znaczący wzrost port osiągnął także w segmencie ruchu regularnego, odnotowując rekordowe 246 400 obsłużonych osób, o 31 757 więcej (+14,8%), niż w tym samym okresie zeszłego roku. Ponadto w piątek 11 sierpnia br. został ustanowiony nowy, dobowy rekord obsługi ruchu pasażerskiego, tego dnia z siatki połączeń Katowice Airport skorzystało 19 396 osób.

Od początku roku w Katowice Airport odprawiono w sumie 2 650 333 pasażerów, to o 441 384 więcej (+20%) w porównaniu z okresem od początku stycznia do końca sierpnia ubiegłego roku. Przez osiem miesięcy bieżącego roku w ruchu regularnym obsłużonych zostało 1 604 209 podróżnych, czyli o 178 159 więcej (+12,5%), a w czarterowym 1 039 328, to jest o 262 480 więcej (+33,8%).

Reklama