By umożliwić autobusom komunikacji miejskiej łatwiejsze korzystanie z przystanku zlokalizowanego przed Terminalem C, wprowadzone zostały ograniczenia we wjeździe pojazdów. Zakaz nie dotyczy: transportu zbiorowego, służb ratunkowych oraz pojazdów z zezwoleniem zarządcy parkingu.

Dla odwożących lub odbierających pasażerów z Katowice Airport dostępna jest strefa przed Terminalami Pasażerskimi A i B o łącznej długości 180 metrów.

03_parking.jpg (483 KB)

Reklama