Informujemy, że wolne miejsca postojowe na parkingu P1, który zlokalizowany jest przed terminalami pasażerskimi, można znaleźć w jego zachodniej części (za terminalem C).

map-wolne-miejsca.jpg (281 KB)

Reklama