5 sierpnia 2021 roku w Katowice Airport oddano do użytku terminal pasażerski B po rozbudowie i przebudowie. Inwestycja rozpoczęła się we wrześniu 2019 roku, prace zakończono podczas drugiego kwartału bieżącego roku.

Najważniejsze zmiany zrealizowane w ramach przedsięwzięcia:

  • Zwiększenie powierzchni terminalu B o 40% z 12,2 tys. m kw. do 17,2 tys. m kw.
  • Rozdzielenie poziomami strefy odprawy biletowo-bagażowej i strefy kontroli bezpieczeństwa. Dzięki temu zwiększono liczbę stanowisk odprawy biletowo-bagażowej z 18 do 28.
  • Powiększono halę odlotów, teraz znajduje się na trzech poziomach. Z 10 do 16 wzrosła liczba bramek do zapokładowania pasażerów.
  • Nowe „serce” terminalu B, czyli system transportu, kontroli bezpieczeństwa i sortowania bagaży rejestrowanych. Wyposażono go w dwa najnowsze urządzenia kontroli bezpieczeństwa (tomografy), za sprawą których uzyskiwany jest szczegółowy, trójwymiarowy obraz zawartości prześwietlanego bagażu. Nowa bagażownia to również sorter tackowy (76 tacek) z systemem przechyłu oraz 12 zrzutni bagażowych. Przepustowość systemu to 1 885 sztuk bagaży na godzinę.
  • Wzrost przepustowości terminalu pasażerskiego B z 2 do 4 milionów pasażerów rocznie. Realizacja przesięwzięcia przyczyniła się również do znacznej poprawy przepustowości całej infrastruktury terminalowej lotniska, na którą składają się terminal pasażerski A (odloty Non-Schengen), B (odloty Schengen) i C (przyloty Schengen i Non-Schengen). Wraz z końcem inwestycji wzrosła ona z 6 milionów do 8 milionów pasażerów rocznie. Zwiększyła się także powierzchnia wszystkich terminali pasażerskich z 29 tys. m kw. do 34 tys. m kw.

Reklama