Porównanie statystyk

Możesz skopiować statystyki klikając w przycisk "pobierz obiekt".
Statystyki zapiszą się na Twoim lokalnym dysku w formacie PDF.

pobierz

Do obsługi plików PDF służy program Adobe Reader

Całkowity ruch pasażerski - tabela

Miesiąc 2017 2018 %
1 184 694 233 523 26.44%
2 178 298 224 366 25.84%
3 207 142 254 565 22.89%
4 236 787 293 470 23.94%
5 308 741 399 406 29.37%
6 449 311 581 003 29.31%
7 539 027 694 415 28.83%
8 546 333 694 127 27.05%
9 482 794 603 017 24.90%
10 313 527 372 758 18.89%
11 220 943 242 831 9.91%
12 225 344 244 668 8.58%
Razem 3 892 941 4 838 149 24.28%
pobierz tabelę

Operacje lotnicze - tabela

Miesiąc 2017 2018 %
1 1 883 2 218 17.79%
2 1 770 2 332 31.75%
3 2 331 2 605 11.75%
4 2 207 2 964 34.30%
5 2 864 3 578 24.93%
6 3 686 4 560 23.71%
7 4 178 4 989 19.41%
8 4 298 4 924 14.56%
9 3 929 4 620 17.59%
10 3 145 3 498 11.22%
11 2 306 2 510 8.85%
12 2 128 2 209 3.81%
Razem 34 725 41 007 18.09%
pobierz tabelę

Ruch regularny - tabela

Miesiąc 2017 2018 %
1 157 277 191 586 21.81%
2 148 394 184 414 24.27%
3 174 110 209 912 20.56%
4 201 149 241 324 19.97%
5 213 176 240 582 12.86%
6 218 211 256 892 17.73%
7 245 492 304 687 24.11%
8 246 400 301 264 22.27%
9 228 356 269 734 18.12%
10 222 947 251 552 12.83%
11 180 939 189 415 4.68%
12 187 418 203 642 8.66%
Razem 2 423 869 2 845 004 17.37%
pobierz tabelę

Ruch czarterowy - tabela

Miesiąc 2017 2018 %
1 25 895 39 523 52.63%
2 28 381 39 567 39.41%
3 32 677 44 340 35.69%
4 34 638 51 636 49.07%
5 95 132 157 714 65.78%
6 230 485 323 336 40.29%
7 293 040 389 106 32.78%
8 299 080 392 321 31.18%
9 254 092 332 550 30.88%
10 89 325 116 767 30.72%
11 39 189 47 341 20.80%
12 37 464 40 034 6.86%
Razem 1 459 398 1 974 235 35.28%
pobierz tabelę

Cargo [tony] - tabela

Miesiąc 2017 2018 %
1 1 177 1 446 22.85%
2 1 278 1 528 19.56%
3 1 526 1 758 15.20%
4 1 345 1 497 11.30%
5 1 467 1 587 8.18%
6 1 486 1 522 2.42%
7 1 353 1 518 12.20%
8 1 356 1 427 5.24%
9 1 537 1 377 -10.41%
10 1 882 1 808 -3.93%
11 1 771 1 670 -5.70%
12 1 601 0 -100.00%
Razem 17 779 17 138 -3.61%
pobierz tabelę

Struktura ruchu lotniczego ze względu na ilość przewiezionych pasażerów w roku 2017

Struktura ruchu lotniczego ze względu na ilość przewiezionych pasażerów w roku 2016

Katowice Airport

2009 | Wszelkie prawa zastrzeżone

projekt: netizens