KOD IATA: KTW

KOD ICAO: EPKT

KOD REFERENCYJNY ICAO: 4E

KATEGORIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ: 8 (10 na żądanie)

OPERACJE: 24 h (brak ograniczeń w porze nocnej)
 
DROGA STARTOWA: RWY 08/26, 3200×45 m, PCN 70

PRECYZYJNE POMOCE RADIONAWIGACYJNE: RWY26 ILS Cat II, LVTO 125 m, D-VOR

WZROKOWE POMOCE NAWIGACYJNE: PAPI RWY08/26

POWIERZCHNIA LOTNISKA: 530 ha

PŁYTY POSTOJOWE:
Apron 1: 29 stanowisk – 22 dla samolotów klasy C i 3 dla klasy D lub 15 dla klasy C, 5 dla klasy D i 2 dla klasy E
Apron 2 (płyta do odladzania): 2 stanowiska dla samolotów klasy D lub 1 dla klasy E
Apron 3 (cargo): 10 stanowisk dla samolotów klasy C lub 4 dla klasy E, 1 dla klasy D i 1 dla klasy C

PRZEPUSTOWOŚĆ DROGI STARTOWEJ: 32 operacje lądowania lub 15 operacji startu lub 17 operacji lądowania i startu na godzinę

Catchment area

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach obsługuje najbardziej uprzemysłowiony region w Polsce, jeden z najbardziej zurbanizowanych obszarów w Europie. W promieniu 100 km od naszego lotniska mieszka około 13 mln ludzi. To większy rejon, niż obszary obsługiwane przez wiele europejskich lotnisk.

catchment-pl.png (101 KB)

Reklama