Pandemia koronawirusa COVID-19 miała bezprecedensowy wpływ na całą branżę lotniczą, co doskonale ilustrują statystyki. Wszystkie lotniska w Polsce, w tym Katowice Airport, odnotowały drastyczny spadek ruchu pasażerskiego.

W tracie pierwszych sześciu miesięcy 2020 r. w Katowice Airport obsłużono w sumie 660 tys. podróżnych, czyli o 1,37 mln mniej (-67%) w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Spadek odnotowano zarówno w segmencie ruchu rozkładowego, jak i czarterowego. W pierwszym segmencie podróżnych było 533 tys., czyli o 796 tys. mniej (-59,9%) w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 roku. W segmencie czarterowym obsłużono 110 tys. pasażerów, czyli o 581 tys. mniej (-84%). W pierwszym półroczu 2020 roku odnotowano w sumie 9 350 startów i lądowań, czyli o 8 822 mniej (-48,5%) niż w 2019 roku. Warto zaznaczyć, że najmniejsze straty Katowice Airport poniosło w segmencie przewozów cargo. Od stycznia do czerwca obsłużono 9 071 ton ładunków, czyli o 715 ton mniej (-7,3%) w porównaniu z pierwszymi sześcioma miesiącami 2019 roku. 

Widoczny spadek ruchu pasażerskiego w pierwszych sześciu miesiącach 2020 roku wynika m.in. z zakazu lotu, który w przypadku Katowice Airport obowiązywał od 15 marca do 17 czerwca. W trakcie drugiego kwartału roku, tj. od kwietnia do czerwca, w Pyrzowicach obsłużono 8 412 pasażerów, czyli o 1,3 mln mniej (-99%) niż w 2019 roku, i wykonano 2 285 operacji, czyli o 9014 mniej (-79%). Z usług ruchu rozkładowego skorzystało 7 881 pasażerów. Jest to wynik o 753 942 niższy (-99%) od tego osiągniętego w zeszłym roku. W segmencie czarterowym przewieziono jedynie 83 podróżnych, czyli o 550 888 mniej (-99%). Niewielkie straty odnotowano za to w segmencie przewozów cargo. W porównaniu z rokiem 2019, w Katowice Airport obsłużono 4 205 ton ładunków, czyli o 669 mniej (-13%).

Reklama