DSZ/36/DIF/2024 "Zakup wraz z dostawą środków czystości na potrzeby GTL S.A."

Numer sprawy: DSZ/36/DIF/2024

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem Regulaminu Wyłaniania Wykonawców w GTL S.A.

Uwaga!!!

Pod poniższym linkiem znajduje się bezpośredni dostęp do niniejszego postępowania na platformie elektronicznej JOSEPHINE, która służy do złożenia wniosków o dopuszczenie do DSZ, ofert cząstkowych, oświadczeń, dokumentów oraz komunikacji elektronicznej https://josephine.proebiz.com/pl/tender/53490/summary 

Reklama