U/32/DEL/2024 Wybór dostawcy (sprzedawcy) paliwa gazowego do obiektów Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Pyrzowicach przy ul. Wolności 90

Numer sprawy: U/32/DEL/2024

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Wadium: nie jest wymagane

Data wszczęcia: 04.06.2024

Termin składania ofert: 16.07.2024 10:00

Oferty należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE dostępnej pod adresem:

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/56517/summary

logując się do niniejszego postępowania.

Termin otwarcia ofert: 16.07.2024 10:30

Uwaga!!!

Pod poniższym linkiem znajduje się bezpośredni dostęp do niniejszego postępowania na platformie elektronicznej JOSEPHINE, która służy do złożenia oświadczeń i dokumentów oraz komunikacji elektronicznej: 

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/56517/summary

 

Reklama