U/26/DTO/2024 .: „Zakup wraz z dostawą płynnych i stałych środków do odladzania nawierzchni lotniskowych (na bazie mrówczanu potasu i mrówczanu sodu) w sezonie zimowym 2024/2025 oraz 2025/2026”

Numer sprawy: U/26/DTO/2024

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Wadium: Dla zadania nr 1 - 150 000 PLN; Dla zadania nr 2 - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Data wszczęcia: 27.05.2024

Termin składania ofert: 03.07.2024 10:00

Ofert należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE dostępnej pod adresem:

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/56081/summary

logując się do niniejszego postępowania.

Termin otwarcia ofert: 03.07.2024 10:30

Otwarcie ofert nastąpni na komputerze Zamawiającego po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej składanych ofert.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ):

Uwaga!!!

Pod poniższym linkiem znajduje się bezpośredni dostęp do niniejszego postępowania na platformie elektronicznej JOSEPHINE, która służy do złożenia oświadczeń i dokumentów oraz komunikacji elektronicznej:

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/56081/summary

Reklama